Đánh giá lỗ hổng bảo mật và thử nghiệm thâm nhập (VAPT)

Đảm bảo bảo mật cho hệ thống CNTT của doanh nghiệp

Đảm bảo bảo mật cho hệ thống CNTT của doanh nghiệp

đảm bảo bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin với VAPT

Dịch vụ đánh giá lỗ hổng bảo mật và thử nghiệm thâm nhập (VAPT) giúp đánh giá tình trạng hiện có của bảo mật, xác định các lỗi chính xác và tư vấn một kế hoạch hành động khắc phục để bảo vệ hệ thống. VAPT đặt các hệ thống CNTT và các biện pháp bảo mật của doanh nghiệp để kiểm tra các lỗ hổng bảo mật trước các mối đe dọa tiềm ẩn từ bên ngoài và bên trong. Sự kết hợp của các bài kiểm tra tự động và thủ công nhằm đưa hệ thống CNTT vào các tình huống mô phỏng khác nhau mà tin tặc tiềm năng có thể khai thác để truy cập thông tin của doanh nghiệp. Dựa trên các phát hiện, một báo cáo đánh giá rủi ro chi tiết được gửi cùng với các hành động cần thiết để giảm thiểu rủi ro. Bằng cách giải quyết các lỗi bảo mật này, doanh nghiệp có thể yên tâm về khả năng bảo vệ tốt nhất có thể. Việc tái xác nhận có thể được thực hiện để đảm bảo doanh nghiệp đóng các lỗ hổng đã xác định trước đó.

LỢI ÍCH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

 • Bảo vệ dữ liệu bí mật và danh tiếng bằng cách đảm bảo rằng dữ liệu bí mật của doanh nghiệp được an toàn trước tội phạm mạng, giúp doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp yên tâm
 • Cải thiện tính liên tục của hoạt động kinh doanh bằng cách bảo vệ hệ thống CNTT của doanh nghiệp trước các cuộc tấn công tiềm ẩn
 • Nâng cao năng suất bằng cách chủ động thay vì phản ứng, do đó giúp giảm thời gian khôi phục hệ thống và đóng lại sự cố
 • Tối ưu hóa chi phí với chi phí hoàn toàn minh bạch và cạnh tranh, để nhân viên CNTT nội bộ của bạn có thời gian hơn để tập trung vào các chức năng cốt lõi của họ

DỊCH VỤ VAPT CỦA TÜV SÜD

Các dịch vụ VAPT của TÜV SÜD được thiết kế và cung cấp để đạt được tính bảo mật nâng cao và gia tăng giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Phạm vi chính xác của VAPT và cách tiếp cận được áp dụng, được tùy chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp. Phạm vi bao gồm tất cả các khía cạnh của cơ sở hạ tầng CNTT. Dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tận dụng bất kỳ dịch vụ nào, riêng lẻ hoặc kết hợp.

phạm vi của dịch vụ VAPT

 • Ứng dụng web: Điều này liên quan đến việc giám sát kỹ lưỡng các ứng dụng web để tìm ra các lỗ hổng và khai thác chúng khi được truy cập từ nhiều thiết bị và vị trí. Thử nghiệm được tiến hành để đánh giá mức độ bảo mật của doanh nghiệp và một kế hoạch khắc phục được mở rộng để giảm thiểu rủi ro. Thử nghiệm được thực hiện theo các hướng dẫn khác nhau như OWASP, SANS 25, PCI DSS
 • Kiểm tra mạng: Truy cập mạng và dữ liệu trái phép là những rủi ro chính được đánh giá trong quá trình kiểm tra mạng. VAPT và đánh giá cấu hình sẽ được thực hiện cho bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, tường lửa và điểm truy cập không dây. Dựa trên những phát hiện, các biện pháp xử lý sẽ được khuyến nghị.
 • Hệ thống CNTT: Điều này bao gồm việc kiểm tra các hệ thống bên ngoài và bên trong như máy chủ, điểm cuối, cơ sở dữ liệu, hệ thống bảo mật và thiết bị IOT có thể được truy cập từ bên trong và bên ngoài tổ chức và đề xuất các biện pháp đối phó với rủi ro. Thử nghiệm được thực hiện theo OSSTMM.
 • Ứng dụng dành cho thiết bị di động: Chúng tôi tuân theo các nguyên tắc của OWASP để thử nghiệm ứng dụng dành cho thiết bị di động cho tất cả các nền tảng bao gồm hệ thống Android, iOS và Windows. Các thử nghiệm của chúng tôi phát hiện lỗ hổng trong các ứng dụng di động có thể dễ dàng bị khai thác, dẫn đến việc thao túng hệ thống và truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ trên các thiết bị này.
 • TẠI SAO LỰA CHỌN TÜV SÜD?
  • Nhóm an ninh mạng của chúng tôi bao gồm những người kiểm tra khả năng thâm nhập được chứng nhận, có khả năng thực hiện các mô phỏng nâng cao để xác định các điểm yếu về bảo mật.
  • Với tư cách là đánh giá viên được CERT-In trao quyền, nhóm an ninh mạng của chúng tôi triển khai các quy trình trên toàn cầu được tiêu chuẩn hóa để cung cấp các dịch vụ kiểm tra thâm nhập ở hầu hết các quốc gia.
  • Báo cáo được trình bày ở định dạng báo cáo TÜV SÜD tiêu chuẩn với các chi tiết về quá trình thử nghiệm đã được thực hiện, các lỗ hổng được phát hiện và các bản sửa lỗi được đề xuất. Bằng cách giải quyết các lỗi bảo mật được tìm thấy thông qua VAPT, doanh nghiệp có thể yên tâm về khả năng bảo vệ tốt nhất có thể khỏi các cuộc tấn công từ các tin tặc tội phạm.

 

Nếu doanh nghiệp sẵn sàng để thực hiện VAPT, vui lòng gửi thư cho chúng tôi.

Email: [email protected]

Tìm hiểu về VAPT

Các dịch vụ VAPT của TÜV SÜD được thiết kế và cung cấp để đạt được tính bảo mật nâng cao và gia tăng giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Phạm vi chính xác của VAPT và cách tiếp cận được áp dụng, được tùy chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp. Phạm vi bao gồm tất cả các khía cạnh của cơ sở hạ tầng CNTT. Dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tận dụng bất kỳ dịch vụ nào, riêng lẻ hoặc kết hợp.

Gửi yêu cầu