Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 9001:2015

Khóa học được CQI/IRCA công nhận về hệ thống quản lý chất lượng

Khóa học được CQI/IRCA công nhận về hệ thống quản lý chất lượng

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ KHI ĐĂNG KÝ KHÓA ĐÀO TẠO NÀY?

 • Chứng nhận đánh giá viên trưởng ISO 9001 được công nhận toàn cầu
 • Tham gia vào cộng đồng chuyên gia của chúng tôi để được hướng dẫn chiến lược và cải tiến liên tục
 • Tìm hiểu chi tiết các nguyên tắc và thực hành đánh giá ISO 14001
 • Học tập thông qua các nghiên cứu điển hình và bài tập

GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO 9001:2015

Khóa học này sẽ giúp người học nâng cao trình độ và chuyên môn cần thiết để tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (QMS) cho doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Khóa học chuyên sâu này là yêu cầu quan trọng để trở thành đánh giá viên/ đánh giá viên trưởng ISO 9001 được đăng ký. Đây là một khóa học sử dụng các nghiên cứu điển hình, đóng vai và bài tập. Khóa học được cấu trúc để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu QMS (ISO 9001:2015), kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá hệ thống quản lý chất lượng với vai trò doanh nghiệp.

THỜI GIAN HỌC

5 ngày với sự hướng dẫn của giảng viên

WHO SHOULD ATTEND?  AI NÊN THAM DỰ KHÓA HỌC NÀY?

Khóa học này đặc biệt dành cho

 • Chuyên gia/tư vấn chất lượng
 • Đại diện quản lý/ quản lý/ chủ quy trình, điều phối viên ISO
 • Đánh giá viên/ đánh giá viên trưởng và đánh giá viên nội bộ của QMS và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác.

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ KHÓA HỌC & CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Tìm hiểu vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên
 • Lập kế hoạch, tiến hành và báo cáo đánh giá
 • Tìm hiểu cách diễn giải tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Tìm hiểu nguyên tắc và thực hành đánh giá
 • Học thông qua nghiên cứu tình huống và bài tập

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Có kiến thức và hiểu biết trước về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) - ISO 9001:2015 sẽ là một lợi thế bổ sung. Nên có hiểu biết chung về ISO 9001:2015.

BÀI KIỂM TRA & CHỨNG NHẬN

Học viên sẽ được đánh giá trong suốt khóa học. Những người tham gia đạt điểm 70% trở lên trong cả bài đánh giá liên tục và bài kiểm tra viết sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành. Nếu không đạt điểm trên, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận tham dự.

1. Đánh giá liên tục: Tính chuyên cần, kỹ năng thuyết trình, cách tương tác, sự tham gia học tập, đóng vai, kiểm tra hàng ngày,...

2. Bài kiểm tra viết: Không sử dụng tài liệu vào cuối khóa học
Tổng điểm thi: 90 (Điểm đậu – 63)

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Email: [email protected]

LIÊN HỆ

Vui lòng điền biểu mẫu trên trang này và chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để cung cấp thêm thông tin chi tiết.

ĐĂNG KÝ NGAY