Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Đào tạo và chứng nhận

Đào tạo và chứng nhận

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (QMS) cung cấp khung quản lý chất lượng mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình được ổn định. Để hỗ trợ các doanh nghiệp thể hiện sự tuân thủ đối với tiêu chuẩn quan trọng này, TÜV SÜD cung cấp chứng nhận QMS ISO 9001 cùng với một loạt các chương trình đào tạo.


 

ĐÁNH GIÁ & CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG 

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

TÜV SÜD là nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp về hệ thống quản lý, đã cấp hàng chục ngàn giấy chứng nhận hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô trên toàn thế giới. Đội ngũ đánh giá viên toàn cầu giàu kinh nghiệm của chúng tôi giúp doanh nghiệp tìm ra khả năng tích hợp chứng nhận ISO 9001 với các hệ thống quản lý khác.

Tìm hiểu thêm


CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

khóa đào tạo đánh giá viên trưởng trực tuyến (CQI IRCA) dựa trên ISO 9001:2015

Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng là một quá trình đánh giá mức độ thực hiện và do đó đã trở thành một công cụ tuyệt vời để cải tiến. Khóa đào tạo 5 ngày này nhằm mục đích cung cấp cho người tham gia nhận thức chi tiết về các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chuẩn ISO 9001 - Bối cảnh, Lãnh đạo, Hỗ trợ, Vận hành, Hiệu suất và Cải tiến.

Tìm hiểu thêm


KHÓA HỌC KẾT HỢP DÀNH CHO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ VỀ QMS DỰA TRÊN ISO 9001:2015

Khóa học kết hợp đánh giá viên nội bộ ISO 9001 này bao gồm 1 giờ học e-learning về nhận thức, 0,5 ngày 'Gặp gỡ chuyên gia' và 1 ngày đào tạo trực tuyến về quy trình đánh giá. Người tham gia sẽ có thể hiểu được vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên nội bộ, lập kế hoạch thực hiện và báo cáo đánh giá cũng như các nguyên tắc và thực hành đánh giá.

Tìm hiểu thêm


KHÓA HỌC KẾT HỢP NHẬN THỨC VỀ QMS DỰA TRÊN ISO 9001:2015

Khóa học nhận thức về ISO 9001 này bao gồm 1 giờ học e-learning về nhận thức và 0,5 ngày 'Gặp gỡ chuyên gia'. Người tham gia sẽ tìm hiểu về các yêu cầu, khái niệm và lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Tìm hiểu thêm


CÁC KHÓA ĐÀO TẠO khác liên quan đến ISO 9001:

  • Khóa học nhận thức về ISO 9001:2015 (trực tiếp & trực tuyến)

  • Đào tạo trực tuyến cho người triển khai ISO 9001:2015 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Email: [email protected]

LIÊN HỆ

Vui lòng điền biểu mẫu trên trang này và chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để cung cấp thêm thông tin chi tiết.

ĐĂNG KÝ NGAY