Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến: Hệ thống quản lý thông tin quyền riêng tư ISO/IEC 27701 (PIMS)

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến: Hệ thống quản lý thông tin quyền riêng tư ISO/IEC 27701 (PIMS)

Tìm hiểu sâu hơn về PIMS, phần mở rộng của ISO/IEC 27001 Hệ thống quản lý bảo mật thông tin

Tìm hiểu sâu hơn về PIMS, phần mở rộng của ISO/IEC 27001 Hệ thống quản lý bảo mật thông tin

LẮng nghe chia sẻ từ chuyên gia của chúng tôi về ISO/IEC 27701

Lợi ích khi xem lại buổi chia sẻ:

 • Nhận được thông tin chuyên sâu về cách tổ chức có thể bảo vệ thông tin nhạy cảm trong bối cảnh quyền riêng tư dữ liệu ngày càng phát triển.
 • Nắm bắt tầm quan trọng của ISO/IEC 27701 trong việc mở rộng ISO/IEC 27001 và giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư.
 • Hiểu cách ISO/IEC 27701 và các chứng nhận bảo vệ dữ liệu khác có thể phù hợp với lộ trình chứng nhận quyền riêng tư dữ liệu của tổ chức.
 • Tìm hiểu các phương pháp thực hành hay nhất về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu để nuôi dưỡng văn hóa về quyền riêng tư và đảm bảo tuân thủ cũng như bảo mật cho tổ chức.

XEM LẠI NGAY 

Trong thời đại bị chi phối bởi các thông tin quan trọng về vi phạm dữ liệu và lo ngại về quyền riêng tư, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ thông tin nhạy cảm. Hãy xem lại buổi chia sẻ của chúng tôi để tìm hiểu thêm những vấn đề phức tạp về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, tập trung vào hai mục chính: Hệ thống quản lý thông tin quyền riêng tư ISO/IEC 27701 (PIMS) và Dấu chứng nhận Trustmark bảo vệ dữ liệu IMDA (DPTM).

Bằng cách áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 27701, các doanh nghiệp được cung cấp khung thực hành tốt nhất đã được chứng minh để thể hiện sự tuân thủ trong việc đáp ứng các yêu cầu quy định như GDPR của EU và luật quyền riêng tư địa phương, quản lý rủi ro về quyền riêng tư liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân (PII).

Buổi chia sẻ này truyền tải các khái niệm quan trọng về quyền riêng tư, các quy trình chính và các biện pháp thực hành tốt nhất để các doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu toàn cầu về quyền riêng tư (ví dụ: Quyền riêng tư theo thiết kế, Đánh giá tác động đến quyền riêng tư,...). Thông qua buổi chia sẻ, chúng tôi mong muốn trang bị cho các doanh nghiệp kiến thức và công cụ cần thiết để định hướng trong bối cảnh bảo mật dữ liệu ngày càng phát triển.

CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP:

 • Giới thiệu về Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu:
  • Tổng quan về bối cảnh quyền riêng tư dữ liệu đang phát triển
  • Nhận thức được tầm quan trọng của chiến lược bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ đối với khả năng phục hồi của doanh nghiệp
 • ISO/IEC 27701 – Nâng cao quản lý quyền riêng tư lên các tiêu chuẩn quốc tế:
  • Hiểu ISO/IEC 27701 và vai trò của nó trong việc mở rộng ISO/IEC 27001 để giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư
  • Khám phá sự tích hợp của ISO/IEC 27701 vào hệ thống quản lý bảo mật thông tin hiện có
 • Lộ trình chứng nhận quyền riêng tư dữ liệu
  • Hiểu cách IMDA DPTM bổ sung với ISO/IEC 27701
 • Các thực hành tốt nhất về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu:
  • Các chiến lược đã được chứng minh để tạo ra văn hóa bảo mật trong doanh nghiệp
  • Thực hiện các biện pháp quản trị dữ liệu hiệu quả để đảm bảo tuân thủ và bảo mật
 • Hỏi và đáp

XEM LẠI NGAY

AI NÊN XEM LẠI BUỔI CHIA SẺ

Buổi chia sẻ trực tuyến này đặc biệt hữu ích và phù hợp với: Nhân sự  bảo vệ dữ liệu, Giám đốc Thông tin, Giám đốc Bảo mật Thông tin và Nhà phân tích Bảo mật Thông tin.

thông tin về diễn giả

Mr Jerald De La Rosa - Speaker

Ông Jerald De La Rosa
Giám đốc Hiệu suất Sản phẩm, Đảm bảo kinh doanh, TÜV SÜD PSB

Jerald là trưởng nhóm kỹ thuật về hệ thống quản lý thông tin quyền riêng tư ISO/IEC 27701 và dấu chứng nhận Trustmark bảo vệ dữ liệu (DPTM). Ông có kinh nghiệm làm việc tại các công ty đánh giá về hệ thống quản lý bao gồm ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 20000-1 và nhiều tiêu chuẩn khác trong các ngành khác nhau.

 

XEM LẠI BUỔI CHIA SẺ

Tìm hiểu cách tổ chức của bạn có thể điều hướng bối cảnh bảo mật dữ liệu bằng ISO/IEC 27701 PIMS và các chứng nhận bảo vệ dữ liệu khác.

Đăng ký ngay