Buổi chia sẻ trực tuyến về ISO 27001

Xem lại buổi chia sẻ: Tìm hiểu những thay đổi chính và yêu cầu chuyển đổi đối với ISO/IEC 27001:2022 sửa đổi

Hiểu rõ hơn về hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) đã sửa đổi

Hiểu rõ hơn về hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) đã sửa đổi

Lắng nghe chia sẻ của chuyên gia về ISO/IEC 27001:2022

Lợi ích khi xem buổi chia sẻ:

 • Khám phá tầm quan trọng của ISO/IEC 27001 trong chiến lược an ninh mạng của tổ chức
 • Tìm hiểu cấu trúc và yêu cầu của ISO/IEC 27001:2022
 • Hiểu rõ hơn về tiến trình chuyển đổi và các yêu cầu đối với tiêu chuẩn ISMS sửa đổi
 • Tìm hiểu quy trình chứng nhận ISO/IEC 27001:2022

Xem ngay

ISO/IEC 27001, một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS), là một phần thiết yếu trong quá trình bảo vệ tổ chức trước các cuộc tấn công mạng và vi phạm dữ liệu.

Với tốc độ phát triển các mối đe dọa an ninh mạng ngày nay, tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 được sửa đổi để đảm bảo các biện pháp kiểm soát đối với tình trạng công nghệ hiện tại được cập nhật. ISO/IEC 27001:2022 sửa đổi cung cấp một khuôn khổ thực tế để phát triển và triển khai ISMS hiệu quả. Chứng nhận ISO/IEC 27001 có thể giảm rủi ro bảo mật thông tin tổng thể, dễ dàng tuân thủ các quy định và yêu cầu bảo mật hiện hành, đồng thời giúp các tổ chức thúc đẩy sự phát triển của văn hóa bảo mật.

Xem lại buổi chia sẻ giúp bạn hiểu được những thay đổi chính và yêu cầu chuyển đổi với tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 sửa đổi.

CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

 • Giới thiệu
  • ISMS là gì?
  • Các thuật ngữ và trụ cột chính của ISMS
 • Lợi ích của ISMS
  • Các thay đổi chính (trong phiên bản mới)
  • Những thay đổi trong các điều khoản
  • Những thay đổi trong cấu trúc kiểm soát Phụ lục A (4 chủ đề)
  • Những kiểm soát mới
 • Giai đoạn chuyển đổi
  • Lộ trình chuyển đổi
  • Những việc cần phải làm
 • Hỏi và đáp

Xem ngay

AI NÊN XEM BUỔI chia sẻ này

Buổi chia sẻ này hữu ích cho:

 • Quản lý bảo mật thông tin, cán bộ bảo vệ dữ liệu chuyên trách (DPO) và cán bộ quản lý quyền riêng tư ở mọi loại hình và quy mô tổ chức, bao gồm các công ty nhà nước và tư nhân, tổ chức chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận.

THÔNG TIN VỀ DIỄN GIẢ

Noel Fernandes

Ông. Noel Fernandes
Chuyên gia ISO/IEC 27001

Noel Fernandes có hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin trong Vòng đời phát triển phần mềm, Hệ thống quản lý (ISO 9001 QMS, ISO/IEC 27001 ISMS, ISO 22301 BCMS), Đào tạo và Đánh giá. Ông có kinh nghiệm sâu rộng về Hệ thống Quản lý và Chất lượng bao gồm Đánh giá, Tài liệu hóa Hệ thống Quản lý tuân thủ tiêu chuẩn QMS ISO 9001 cho CNTT và Mua hàng cũng như thiết lập QMS trong bộ phận CNTT. Noel đã thực hiện hơn 5.700 giờ đào tạo về nhiều chủ đề khác nhau bao gồm Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001, Quản lý rủi ro ISO 31000, v.v. cho các ngành khác nhau.


LIÊN HỆ
Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam
Lô III-26, Đường 19/5A, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
[email protected]
+8497 907 2220

 

Xem lại buổi chia sẻ

Tìm hiểu những thay đổi chính và yêu cầu chuyển đổi đối với ISO/IEC 27001:2022 sửa đổi

Xem ngay