Sách trắng miễn phí: Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 (EMS)

Sách trắng miễn phí: Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 (EMS)

Tổng quan về yêu cầu và lợi ích của tiêu chuẩn

Tổng quan về yêu cầu và lợi ích của tiêu chuẩn

tÌM HIỂU VỀ ISO 14001 EMS

Lợi ích khi đọc sách trắng này:

  • Tìm hiểu bối cảnh hôm nay liên quan đến ISO 14001
  • Giới thiệu yêu cầu và lợi ích của EMS theo ISO 14001
  • Tìm hiểu các bước trong quá trình đánh giá và chứng nhận ISO 14001 với bên thứ ba

Tải ngay

ISO 14001, tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới.

Bằng cách cung cấp phương pháp thực hành tốt nhất, ISO 14001 đặt ra các yêu cầu đối với EMS để giúp các tổ chức cải thiện hiệu quả hoạt động môi trường, ví dụ: việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên và giảm thiểu chất thải. Đạt được chứng nhận này, doanh nghiệp cũng có thể có thêm lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan.

Đọc sách trắng để hiểu các yêu cầu và lợi ích của tiêu chuẩn ISO 14001.

các điểm chính trong sách trắng này

  • Các thay đổi về quản lý môi trường
  • Bối cảnh hiện tại liên quan đến ISO 14001
  • Tổng quan về ISO 14001:2015
  • Bắt đầu như thế nào?
  • Đánh giá chứng nhận của bên thứ ba TÜV SÜD

Tải xuống

TẢI SÁCH TRẮNG

Tổng quan về tiêu chuẩn, yêu cầu và lợi ích của ISO 14001 EMS.

TẢI XUỐNG NGAY