Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng  ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 14001:2015

Khóa học về hệ thống quản lý môi trường được CQI/IRCA công nhận

Khóa học về hệ thống quản lý môi trường được CQI/IRCA công nhận

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ KHI ĐĂNG KÝ KHÓA ĐÀO TẠO EMS NÀY?

  • Chứng nhận đánh giá viên trưởng CQI IRCA ISO 14001 được công nhận toàn cầu
  • Tham gia vào cộng đồng chuyên gia của chúng tôi để được hướng dẫn chiến lược và cải tiến liên tục
  • Tìm hiểu chi tiết các nguyên tắc và thực hành đánh giá ISO 14001
  • Học tập thông qua các nghiên cứu điển hình và bài tập

GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO 14001

Khóa học kéo dài năm ngày được cấu trúc nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu về các yêu cầu, kiến thức và kỹ năng cần thiết của ISO14001 để đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Khóa học bao gồm các nghiên cứu tình huống, đào tạo, đóng vai để đảm bảo rằng người học hiểu rõ vai trò của đánh giá viên/ đánh giá viên trưởng ISO 14001 và có được kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện các cuộc đánh giá hiệu quả. Khóa học được hướng dẫn bởi các chuyên gia đánh giá viên trưởng giàu kinh nghiệm của chúng tôi, những người đã đánh giá nhiều doanh nghiệp.

THỜI GIAN HỌC

5 ngày với sự hướng dẫn của giảng viên

AI NÊN THAM DỰ ĐÀO TẠO EMS NÀY?

Khóa học này được thiết kế đặc biệt dành cho

  • Các chuyên gia môi trường có kinh nghiệm triển khai và đánh giá hệ thống quản lý môi trường,
  • Đại diện quản lý và các thành viên nhóm nòng cốt chịu trách nhiệm thiết lập, thực hiện, duy trì, kiểm tra và cải thiện hệ thống quản lý môi trường
  • Giám đốc điều hành của các doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Người tham gia khóa học này phải có kiến thức đầy đủ về bộ tiêu chuẩn ISO 14001 và một số kiến thức trước đó về đánh giá EMS. Không có kiến thức trước đó có thể dẫn đến việc không hoàn thành khóa học này và những lỗ hổng kiến thức có thể không được bù đắp trong khóa học này.

BÀI KIỂM TRA & CHỨNG NHẬN

Học viên sẽ được đánh giá trong suốt khóa học ISO 14001 về tính chuyên cần, kỹ năng thuyết trình, cách tương tác, sự tham gia học tập, đóng vai, kiểm tra hàng ngày và cuối cùng là thông qua bài kiểm tra viết vào cuối khóa học. Những người tham gia vượt qua bài kiểm tra sẽ được cấp giấy chứng nhận.


LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Đăng ký khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 14001 ngay bây giờ!

Email: [email protected]

LIÊN HỆ

Vui lòng điền biểu mẫu trên trang này và chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để cung cấp thêm thông tin chi tiết.

ĐĂNG KÝ NGAY