Battery Production

Your solution partner and technical service provider

Your solution partner and technical service provider

E-Mobility has been a trending market for many years and the production of battery cells/modules/packs are rising with the increasing number of new battery production facilities worldwide. The increasing demand for batteries is expected to provide a huge impetus to the need for mobility and portable devices. This will further substantiate compliance to regulatory and safety standards such as CE conformity while setting up a new battery production plant and also throughout the battery production supply chain.

OUR SERVICES ALONG NEW BATTERY PRODUCTION PLANT LIFECYCLE

As the right technical partner for machinery and safety requirements for battery plant owner, TÜV SÜD is the one point contact between plant owner and suppliers to facilitate seamless communication. We provide continuous status reporting of compliance fulfillment and gap analysis with measures needed based on regular communication. In addition, we understand your concerns when setting up new battery production plant:

 • Supplier management - It is important to ensure that the suppliers manufacture and deliver equipment in accordance to specification. They must be able to provide full documentation including certificates, manuals and technical data sheet. Their operation should also be in accordance of social responsibility regulations.
 • Compliance and safety - The installation must be compliance with local HSE rules. The plant in operation also needs to meet all international as well as local technical, safety and compliance regulations such as waste water, electrical safety and more.
 • Timeline and cost - It is also vital that the setting up of battery production plan proceed according to schedule and milestones set in the initial planning phase. This includes ensuring suppliers delivery in accordance to timeline. Any delay can result in a loss of money. 

 

OUR SERVICES

 • Thẩm định kỹ thuật
  • Nghiên cứu tính khả thi của việc đầu tư vào các giải pháp sáng tạo và công nghệ mới

  • Thẩm định về mặt kỹ thuật đối với các giao dịch có khả năng vay ngân hàng, bao gồm các nghiên cứu Red Flag TDD và theo dõi sau đó

  • Đánh giá tài sản

  • ESG - Đánh giá môi trường, xã hội và quản trị

 • Kỹ sư của chủ sở hữu
  • Đánh giá dự án, đánh giá tính khả thi và lập kế hoạch

  • Phân tích CAPEX

  • Xem xét hợp đồng (không hợp pháp)

  • Giám sát tiến độ xây dựng (Mốc thời gian-Chứng nhận)

  • Xác nhận thanh toán

  • Giám sát sự tuân thủ của thiết bị và vật liệu với các thông số kỹ thuật

  • Đánh giá quy hoạch và thiết kế kỹ thuật

  • Lập lịch phân tích và tối ưu hóa

  • Kiểm tra vận hành và xác minh thiết bị

  • Đánh giá hoạt động và bảo trì

  • Báo cáo tổng hợp cho chủ sở hữu trên cơ sở năng lực kỹ thuật và kinh doanh

  • Đánh giá rủi ro tổng thể và quản lý rủi ro

 • Bảo đảm chất lượng / Kiểm soát chất lượng
  • Chứng nhận thành phần và tuân thủ luật

  • Đảm bảo chất lượng tại tất cả các nhà cung cấp

  • Kiểm tra chấp nhận nhà máy (FAT)

  • Xúc tiến (Tại bàn & Hiện trường)

  • Giám sát thi công

  • Tư vấn kỹ thuật giám sát thi công xây dựng

  • Trình độ chuyên môn của nhà cung cấp và thợ hàn

  • Kiểm tra chất lượng của tất cả các thiết bị

  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu của địa phương về chất lượng, an toàn và môi trường

  • Hàn

 • Dịch vụ chuỗi cung ứng
  • Tư vấn về tìm nguồn cung ứng gần; Tìm nguồn cung ứng địa phương; Đa dạng hóa nhà cung cấp; Số hóa như một chìa khóa cho sự phát triển bền vững

  • Quản lý khủng hoảng trong chuỗi cung ứng

  • Giám định địa phương (QA của nhà cung cấp, đánh giá thiết kế và kiểm tra ngẫu nhiên)

  • Quản lý chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi bằng cách phát triển chuỗi cung ứng sản xuất linh hoạt (đa nguồn cung ứng và nguồn cung ứng gần):

   • Đánh giá nhà cung cấp và rủi ro

   • Trình độ nhà cung cấp

   • Giám định nhà cung cấp (sản xuất, trước giao hàng, sau khi giao hàng)

  • Tăng tính minh bạch và hiệu quả trên các chuỗi cung ứng:

   • Xúc tiến – tại bàn và thực địa

   • Số hóa hệ thống cung cấp

   

 • Chứng nhận Tuân thủ
  • Hoạt động NoBo

  • Các yêu cầu của Châu Âu và Quốc gia phải được kiểm tra hoặc được chấp nhận cuối cùng bởi một bên thứ ba như TÜV SÜD

  • Chứng nhận theo các chỉ thị liên quan (Chỉ thị về máy móc, Chỉ thị về thiết bị áp lực, Chỉ thị về điện áp thấp, IEC 61508,…)

  • Hỗ trợ chứng nhận tuân thủ dựa trên luật bắt buộc (toàn cầu, quốc gia và địa phương) theo chuỗi giá trị và các yêu cầu cũng như quy trình phê duyệt

 • Trình độ chuyên môn của nhà cung cấp
  • Đào tạo về các quy định và tiêu chuẩn

  • Sự hiểu biết về đặc điểm kỹ thuật của nhà cung cấp

  • Đánh giá và chứng nhận theo hướng dẫn và quy định của Châu Âu

  • Đánh giá rủi ro, An toàn chức năng và Chuyển giao bí quyết kỹ thuật An toàn Máy móc

  • Dịch vụ tư vấn

 • Đánh giá rủi ro / sự phù hợp của CE
  • Đánh giá rủi ro / sự phù hợp của CE
  • Sản xuất (tư vấn CE và đánh giá rủi ro)

  • Vận hành (phê duyệt CE và kiểm tra nghiệm thu trước khi sử dụng)

  • Vận hành (Kiểm tra định kỳ và đánh giá an toàn)

  • Dịch vụ an toàn, tuân thủ và hiệu quả của máy móc

  • Chứng nhận / Đánh giá sự phù hợp CE

  • Chứng nhận thành phần/linh kiện và tuân thủ luật lệ

  • Đảm bảo chất lượng tại tất cả các nhà cung cấp

  • Đánh giá rủi ro & nguy cơ hoạt động

  • Dịch vụ tư vấn về các khái niệm an toàn, nghĩa vụ EHS của nhà điều hành

  • Chức năng an toàn cho các ứng dụng máy móc

  • Đánh giá rủi ro theo chỉ thị về máy móc

  • Đánh giá An toàn và Thiệt hại

  • Tiếp cận thị trường toàn cầu

 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để biết thêm về cách thức chúng tôi hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến đào tạo, thử nghiệm và chứng nhận, vui lòng gửi thư cho chúng tôi: 

Email: [email protected]

Contact us to know more

Get more details about our Battery Production solutions today!

Find out more