Sản xuất pin

Đối tác đưa ra giải pháp và nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho doanh nghiệp

Đối tác đưa ra giải pháp và nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho doanh nghiệp

Phương tiện di chuyển bằng điện đã là xu hướng của thị trường trong nhiều năm và việc sản xuất pin ở nhiều dạng khác nhau đơn lẻ / mô-đun / cụm đang tăng lên với số lượng ngày càng tăng của các cơ sở sản xuất pin mới trên toàn thế giới. Nhu cầu ngày càng tăng về pin dự kiến sẽ tạo ra động lực to lớn cho phương tiện di động và thiết bị cầm tay. Điều này sẽ chứng minh thêm việc tuân thủ các tiêu chuẩn quy định và an toàn như sự phù hợp CE trong khi thiết lập một nhà máy sản xuất pin mới và trong toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất pin.

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN VÒNG ĐỜI NHÀ MÁY SẢN XUẤT PIN MỚI

Là một đối tác kỹ thuật phù hợp cho các yêu cầu về máy móc và an toàn cho chủ nhà máy pin, TÜV SÜD là đầu mối liên hệ giữa chủ nhà máy và các nhà cung cấp để tạo điều kiện liên lạc thông suốt. Chúng tôi cung cấp báo cáo trạng thái liên tục về việc thực hiện tuân thủ và phân tích lỗ hổng với các biện pháp cần thiết dựa trên thông tin liên lạc thường xuyên. Ngoài ra, chúng tôi thấu hiểu những lo lắng của doanh nghiệp khi thiết lập nhà máy sản xuất pin mới:

 • Quản lý nhà cung cấp - Điều quan trọng là đảm bảo rằng nhà cung cấp sản xuất và cung cấp thiết bị phù hợp với đặc điểm kỹ thuật. Họ phải có khả năng cung cấp tài liệu đầy đủ bao gồm chứng chỉ, sổ tay hướng dẫn và bảng thông số kỹ thuật. Hoạt động của họ cũng cần tuân theo các quy định về trách nhiệm xã hội.
 • Tuân thủ và an toàn - Việc lắp đặt phải tuân thủ các quy tắc HSE địa phương. Nhà máy đi vào hoạt động cũng cần đáp ứng tất cả các quy định kỹ thuật, an toàn, tuân thủ quốc tế và địa phương như nước thải, an toàn điện và hơn thế nữa.

 • Thời gian và chi phí - Điều quan trọng nữa là việc thiết lập kế hoạch sản xuất pin phải tiến hành theo đúng tiến độ và các mốc quan trọng đã đặt ra trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu. Điều này bao gồm việc đảm bảo các nhà cung cấp giao hàng theo đúng tiến độ thời gian. Bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể dẫn đến thất thoát tiền bạc.

 

dịch vụ của chúng tôi

 • Thẩm định kỹ thuật
  • Nghiên cứu tính khả thi của việc đầu tư vào các giải pháp sáng tạo và công nghệ mới

  • Thẩm định về mặt kỹ thuật đối với các giao dịch có khả năng vay ngân hàng, bao gồm các nghiên cứu Red Flag TDD và theo dõi sau đó

  • Đánh giá tài sản

  • ESG - Đánh giá môi trường, xã hội và quản trị

 • Kỹ sư của chủ sở hữu
  • Đánh giá dự án, đánh giá tính khả thi và lập kế hoạch

  • Phân tích CAPEX

  • Xem xét hợp đồng (không hợp pháp)

  • Giám sát tiến độ xây dựng (Mốc thời gian-Chứng nhận)

  • Xác nhận thanh toán

  • Giám sát sự tuân thủ của thiết bị và vật liệu với các thông số kỹ thuật

  • Đánh giá quy hoạch và thiết kế kỹ thuật

  • Lập lịch phân tích và tối ưu hóa

  • Kiểm tra vận hành và xác minh thiết bị

  • Đánh giá hoạt động và bảo trì

  • Báo cáo tổng hợp cho chủ sở hữu trên cơ sở năng lực kỹ thuật và kinh doanh

  • Đánh giá rủi ro tổng thể và quản lý rủi ro

 • Bảo đảm chất lượng / Kiểm soát chất lượng
  • Chứng nhận thành phần và tuân thủ luật

  • Đảm bảo chất lượng tại tất cả các nhà cung cấp

  • Kiểm tra chấp nhận nhà máy (FAT)

  • Xúc tiến (Tại bàn & Hiện trường)

  • Giám sát thi công

  • Tư vấn kỹ thuật giám sát thi công xây dựng

  • Trình độ chuyên môn của nhà cung cấp và thợ hàn

  • Kiểm tra chất lượng của tất cả các thiết bị

  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu của địa phương về chất lượng, an toàn và môi trường

  • Hàn

 • Dịch vụ chuỗi cung ứng
  • Tư vấn về tìm nguồn cung ứng gần; Tìm nguồn cung ứng địa phương; Đa dạng hóa nhà cung cấp; Số hóa như một chìa khóa cho sự phát triển bền vững

  • Quản lý khủng hoảng trong chuỗi cung ứng

  • Giám định địa phương (QA của nhà cung cấp, đánh giá thiết kế và kiểm tra ngẫu nhiên)

  • Quản lý chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi bằng cách phát triển chuỗi cung ứng sản xuất linh hoạt (đa nguồn cung ứng và nguồn cung ứng gần):

   • Đánh giá nhà cung cấp và rủi ro

   • Trình độ nhà cung cấp

   • Giám định nhà cung cấp (sản xuất, trước giao hàng, sau khi giao hàng)

  • Tăng tính minh bạch và hiệu quả trên các chuỗi cung ứng:

   • Xúc tiến – tại bàn và thực địa

   • Số hóa hệ thống cung cấp

   

 • Chứng nhận Tuân thủ
  • Hoạt động NoBo

  • Các yêu cầu của Châu Âu và Quốc gia phải được kiểm tra hoặc được chấp nhận cuối cùng bởi một bên thứ ba như TÜV SÜD

  • Chứng nhận theo các chỉ thị liên quan (Chỉ thị về máy móc, Chỉ thị về thiết bị áp lực, Chỉ thị về điện áp thấp, IEC 61508,…)

  • Hỗ trợ chứng nhận tuân thủ dựa trên luật bắt buộc (toàn cầu, quốc gia và địa phương) theo chuỗi giá trị và các yêu cầu cũng như quy trình phê duyệt

 • Trình độ chuyên môn của nhà cung cấp
  • Đào tạo về các quy định và tiêu chuẩn

  • Sự hiểu biết về đặc điểm kỹ thuật của nhà cung cấp

  • Đánh giá và chứng nhận theo hướng dẫn và quy định của Châu Âu

  • Đánh giá rủi ro, An toàn chức năng và Chuyển giao bí quyết kỹ thuật An toàn Máy móc

  • Dịch vụ tư vấn

 • Đánh giá rủi ro / sự phù hợp của CE
  • Đánh giá rủi ro / sự phù hợp của CE
  • Sản xuất (tư vấn CE và đánh giá rủi ro)

  • Vận hành (phê duyệt CE và kiểm tra nghiệm thu trước khi sử dụng)

  • Vận hành (Kiểm tra định kỳ và đánh giá an toàn)

  • Dịch vụ an toàn, tuân thủ và hiệu quả của máy móc

  • Chứng nhận / Đánh giá sự phù hợp CE

  • Chứng nhận thành phần/linh kiện và tuân thủ luật lệ

  • Đảm bảo chất lượng tại tất cả các nhà cung cấp

  • Đánh giá rủi ro & nguy cơ hoạt động

  • Dịch vụ tư vấn về các khái niệm an toàn, nghĩa vụ EHS của nhà điều hành

  • Chức năng an toàn cho các ứng dụng máy móc

  • Đánh giá rủi ro theo chỉ thị về máy móc

  • Đánh giá An toàn và Thiệt hại

  • Tiếp cận thị trường toàn cầu

 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để biết thêm về cách thức chúng tôi hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến đào tạo, thử nghiệm và chứng nhận, vui lòng gửi thư cho chúng tôi: 

Email: [email protected]

Liên hệ

Để tìm hiểu chi tiết về các giải pháp của chúng tôi đối với quá trình sản xuất pin

Đăng ký ngay