Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

KHÁM PHÁ

SAFETY TESTING REQUIREMENTS FOR ELECTRIC VEHICLE BATTERIES UNDER R100
Sách trắng

An toàn của hệ thống pin Lithium-ion

Đọc thêm về thử nghiệm các tác động tiềm ẩn của cháy pin bên trong xe điện và người dự định sử dụng chúng.

Tìm hiểu thêm

Mobility of the Future
Câu chuyện

Tương lai của công nghệ di động

Điện khí hóa - Kết nối - Tự lái

Tìm hiểu thêm

Emissions and Fuel Efficiency Regulations
Sách trắng

Quy định về khí thải phương tiện và hiệu quả sử dụng phương tiện

Đáp ứng tuân thủ yêu cầu WLTP và RDE

Tìm hiểu thêm

White paper: ISO 26262 compliance
Sách trắng

Tuân thủ ISO 26262

Tổng quan về tiêu chuẩn an toàn chức năng và tìm hiểu cách làm thế nào để đạt được sự tuân thủ

Tìm hiểu thêm

Electric Vehicle Banner
Sách trắng

Yêu cầu mới cho ắc quy của phương tiện giao thông bằng điện

Các yêu cầu mới theo bản sửa đổi lần 2 của UNECE R100

Tìm hiểu thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa