Thử nghiệm hiệu suất lọc khuẩn và khả năng kháng khuẩn

Tiến hành thử nghiệm là một bước vô cùng quan trọng để tiếp thị sản phẩm tin cậy

Tiến hành thử nghiệm là một bước vô cùng quan trọng để tiếp thị sản phẩm tin cậy

KHẢ NĂNG LỌC LÀ GÌ?

Khả năng lọc thường được đo bằng máy đếm hạt. Ví dụ, các mẫu chất lỏng hoặc khí khi thử nghiệm sẽ được đo nồng độ của các hạt, từ đó tính toán khả năng lọc. Mức độ mà các bộ lọc loại bỏ các hạt trong không khí được xem như là khả năng lọc.

THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT LỌC KHUẨN LÀ GÌ?

Thử nghiệm hiệu suất lọc khuẩn (BFE) thường được thực hiện trên các vật liệu như khẩu trang phẫu thuật hoặc y tế. Chúng tôi đang theo tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế ASTM F2101 để thực hiện đánh giá, cung cấp thông tin về khả năng lọc của khẩu trang.

THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN LÀ GÌ?

Thử nghiệm khả năng kháng khuẩn hoặc kháng nấm là để xác định hiệu quả của chất diệt khuẩn / sát trùng trong việc tiêu diệt vi khuẩn hoặc / và nấm. Chúng tôi theo tiêu chuẩn kiểm tra của Anh BS EN 1040 và BS EN 1275 để thực hiện đánh giá này. Thử nghiệm này sẽ cung cấp thông tin về việc suy giảm của vi khuẩn / nấm bằng các chất diệt khuẩn hay sát trùng tương ứng.

Liên hệ ngay chúng tôi qua địa chỉ thư [email protected] để được hỗ trợ.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí