Thử nghiệm thiết bị y tế không chủ động

Undergoing tests is a critical step in the process of transforming an innovative design into a reliable and marketable product

Undergoing tests is a critical step in the process of transforming an innovative design into a reliable and marketable product

THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ Y TẾ KHÔNG CHỦ ĐỘNG LÀ GÌ?

Thiết bị y tế không chủ động phải được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn cao nhất để đảm bảo không gây hại ngoài ý muốn và phù hợp với mục đích. Thử nghiệm thiết bị y tế không chủ động bao gồm phân tích sản phẩm để tìm dư lượng hóa chất, tình trạng ngâm chiết và các yếu tố có thể gây hại khác. Các kỹ thuật viên chuyên nghiệp tiến hành một loạt các thử nghiệm đối với thiết bị y tế không chủ động của doanh nghiệp để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

VÌ SAO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ Y TẾ KHÔNG CHỦ ĐỘNG LẠI QUAN TRỌNG?

Thử nghiệm thiết bị y tế không chủ động là một phần vô cùng quan trọng trong vòng đời phát triển sản phẩm. Hoạt động này góp phần:

  • Phân tích độc lập có thể cho thấy lỗi thiết kế
  • Đảm bảo với người mua và cơ quan quản lý rằng sản phẩm an toàn
  • Đảm bảo chắc chắn là sản phẩm phù hợp với thị trường
  • Cung cấp bằng chứng cho thấy công ty của doanh nghiệp đã thực hiện quản lý rủi ro
  • Giảm nguy cơ kiện tụng dân sự tốn kém

TÜV SÜD LÀ CÔNG TY HÀNG ĐẦU TOÀN CẦU TRONG THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ Y TẾ KHÔNG CHỦ ĐỘNG

TÜV SÜD có kinh nghiệm lâu năm trong việc thử nghiệm và phân tích thiết bị y tế không chủ động. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ thử nghiệm, bao gồm thử nghiệm sinh học, hóa học, cơ học và vật lý. TÜV SÜD cũng có khả năng cung cấp các dịch vụ xác định đặc điểm hóa học cho các thiết bị, linh kiện y tế và các dịch vụ phân tích các chất chiết xuất/nước ngâm chiết và dư lượng hóa chất.

TÜV SÜD cũng cung cấp các dịch vụ chẩn đoán nhiễm khuẩn và nghiên cứu hạn sử dụng ngoài các xét nghiệm vi sinh cho thiết bị y tế như xét nghiệm vi sinh vật tạp nhiễm, độ vô trùng và nội độc tố LAL (limulus amebocyte lysate). Chúng tôi cũng có chuyên môn và chuyên môn hóa để tiến hành các thử nghiệm tương thích sinh học theo các nguyên tắc GLP. Và chúng tôi cũng thử nghiệm thiết bị y tế cấy ghép không chủ động.

Ngoài thử nghiệm sản phẩm, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ liên quan khác cho các nhà sản xuất thiết bị y tế không chủ động, bao gồm chứng nhận quy trình tiệt trùng và chứng nhận phòng sạch.

DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ Y TẾ KHÔNG CHỦ ĐỘNG CỦA TÜV SÜD

Làm việc với TÜV SÜD để có dịch vụ thử nghiệm toàn diện cho thiết bị y tế không chủ động. Quy trình của chúng tôi thường bao gồm:

• Thu thập yêu cầu
• Thử nghiệm toàn diện tại các phòng thí nghiệm hiện đại nhất của chúng tôi trên khắp thế giới
• Phân tích, báo cáo và đề xuất
• Chứng nhận nếu phù hợp

Chúng tôi hiểu rằng thời gian đưa ra thị trường là điều cân nhắc quan trọng đối với các nhà sản xuất thiết bị y tế, do đó TÜV SÜD cung cấp các chương trình thử nghiệm nhanh. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

KHÁM PHÁ

Smart healthcare
Câu chuyện

Chăm sóc sức khỏe thông minh

Công nghệ mới để chống lão hóa thành công

Tìm hiểu thêm

The Future of Healthcare
Câu chuyện

Tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe

Khắc phục các nguy cơ trong ngành chăm sóc sức khỏe siêu kết nối

Tìm hiểu thêm

Wearable Doctors
Câu chuyện

Bác sỹ thiết bị đeo tay

Thay đổi cách chúng ta theo dõi, quản lý và cải thiện sức khỏe

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí