Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Med-Info Download Center

Đảm bảo chất lượng là trọng tâm hoạt động của doanh nghiệp

EXPLORE

Healthcare and Medical Devices Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

Cập nhật thông tin kỹ thuật và thông tin của ngành

Tìm hiểu thêm

Age-Friendly Innovation
Câu chuyện

Cải tiến thân thiện với lứa tuổi

Công nghệ giúp cho người cao tuổi như thế nào?

Tìm hiểu thêm

Smart healthcare
Câu chuyện

Chăm sóc sức khỏe thông minh

Công nghệ mới để chống lão hóa thành công

Tìm hiểu thêm

Wearable Doctors
Câu chuyện

Bác sỹ thiết bị đeo tay

Thay đổi cách chúng ta theo dõi, quản lý và cải thiện sức khỏe

Tìm hiểu thêm

VIEW ALL RESOURCES

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa