Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

EXPLORE

Wearable Devices
Sách trắng

Thiết bị đeo: An toàn vượt mức tuân thủ

Hiểu các thử nghiệm cần thiết về các khía cạnh an toàn và độ tin cậy

Tìm hiểu thêm

Ensure the security of your wearable products
Buổi chia sẻ trực tuyến

Ensuring security of wearables

Protecting customers and bring to market a safe and secure product.

Learn more

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

VIEW ALL RESOURCES

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa