Hội thảo về chứng nhận WRAP
Sự kiện
12 THG8 2022

Chứng nhận WRAP: Những cập nhật mới và kinh nghiệm thực hành

TÜV SÜD Việt Nam cùng phối hợp với Tổ chức WRAP thực hiện buổi hội thảo chia sẻ về các cập nhật mới cùng các kinh nghiệm áp dụng thực tiễn chứng nhận WRAP.

Việt Nam, Khách sạn Mường Thanh Phương Đông – 2 Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An 7:30 - 11:30

WRAP là một trong những chương trình chứng nhận nhà máy độc lập lớn nhất thế giới, tập trung vào các lĩnh vực may mặc, giày dép và các sản phẩm may. Đánh giá theo tiêu chuẩn WRAP sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống trách nhiệm xã hội, hệ thống an ninh của doanh nghiệp để đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ theo 12 nguyên tắc của WRAP và luật sở tại. Thông qua đó, giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin với khách hàng, nâng cao danh tiếng trong các hoạt động và đạo đức kinh doanh.

 

Để giúp doanh nghiệp nắm bắt được những thay đổi của WRAP trong năm 2022, TÜV SÜD Việt Nam cùng phối hợp với Tổ chức WRAP thực hiện buổi hội thảo chia sẻ về các cập nhật mới cùng các kinh nghiệm áp dụng thực tiễn.

 

AI NÊN THAM DỰ

  • Bộ phận Tuân thủ 
  • Bộ phận Nhân sự
  • Ban Giám đốc

Hoạt động trong lĩnh vực dệt may, da giày, phụ kiện ngành dệt may, da giày, in thêu, đóng gói bao bì, ba lô, túi xách, đồ bảo hộ y tế. 

 

 

Chương trình hội thảo

Diễn giả

Địa chỉ

Khách sạn Mường Thanh Phương Đông – 2 Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An

Bước tiếp theo

Chọn vị trí