Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
5 THG4 2024

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số và tối ưu hóa hệ thống quy trình

Nâng cao kiến thức về chuyển đổi số và tối ưu hóa hệ thống quy trình giúp nâng cao hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư.

Việt Nam, Khách sạn Grand, số 08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 - 11:30, ngày 5/4/2024

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với TÜV SÜD tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn, đào tạo liên kết vùng phát triển nguồn nhân lực xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2024 với chủ đề "Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số và tối ưu hóa hệ thống quy trình nâng cao hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư". Buổi hội thảo nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xúc tiến các tỉnh, thành trong cả nước và doanh nghiệp nâng cao kiến thức về chuyển đổi số và tối ưu hóa hệ thống quy trình giúp nâng cao hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư.

NỘI DUNG CHIA SẺ CHÍNH TRONG HỘI THẢO

  • Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số hướng đến phát triển bền vững;
  • Ứng dụng LEAN để tối ưu hóa hệ thống quy trình nâng cao hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư;
  • Bảo mật thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư;
  • Tư vấn.

AI NÊN THAM DỰ?

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại của các tỉnh, thành phố; doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp quan tâm đến chương trình vui lòng bấm vào nút "Đăng ký ngay".

Lịch trình

ĐỊA ĐIỂM

Khách sạn Grand, số 08 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bước tiếp theo

Chọn vị trí