CÁCH THỨC CHUYỂN ĐỔI SANG PHIÊN BẢN ISO/IEC 27001:2022 DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG CÓ CHỨNG NHẬN
9 THG8 2023

Cách thức chuyển đổi sang phiên bản ISO/IEC 27001:2022

Việt Nam, TÜV SÜD Việt Nam - Lô III-26, Đường 19/5A, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 8:30 - 17:30, ngày 9/8/2023

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về quản lý bảo mật thông tin. Trên thế giới, các tổ chức triển khai và duy trì hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001 để bảo vệ những tài sản thông tin quan trọng.

Tiêu chuẩn phác thảo quy trình quản lý rủi ro liên quan đến con người, quy trình và hệ thống công nghệ thông tin, qua đó cung cấp phương thức tiếp cận toàn diện về bảo mật thông tin.

Hiện tại, tiêu chuẩn này đã có bản sửa đổi lần thứ ba là ISO 27001:2022 được ban hành vào ngày 25/10/2022.

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ WORKSHOP

  • Tìm hiểu cách chuyển đổi ISMS của doanh nghiệp sang ISO/IEC 27001:2022.
  • Hiểu rõ về các biện pháp kiểm soát mới của phụ lục A và cách thức ISO/IEC 27001:2022 có thể hỗ trợ hệ thống quản lý bảo mật thông tin.
  • Nắm bắt cách đánh giá các thay đổi đối với hệ thống quản lý và các biện pháp kiểm soát mới trong phụ lục A của ISO/IEC 27001:2022.
  • Cập nhật lịch trình chuyển đổi và những gì doanh nghiệp cần làm để chuẩn bị.

AI NÊN THAM DỰ

  • Bất kỳ người quản lý hoặc giám đốc điều hành chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp
  • Những người muốn hiểu các yêu cầu của ISO/IEC 27001:2022
  • Nhân sự chịu trách nhiệm triển khai khung hệ thống quản lý bảo mật thông tin trong tổ chức.
  • Người quản lý dự án hoặc chuyên gia tư vấn chịu trách nhiệm thiết lập, triển khai, duy trì, kiểm tra và cải thiện Hệ thống quản lý bảo mật thông tin trong một tổ chức.
  • Quản lý cấp cao (Trưởng phòng CNTT, CISO, v.v.) và Quản lý cấp cao chịu trách nhiệm quản trị CNTT của doanh nghiệp và quản lý rủi ro của doanh nghiệp

Chương trình chi tiết

Diễn giả

Địa chỉ

TÜV SÜD Việt Nam - Lô III-26, Đường 19/5A, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

Bước tiếp theo

Chọn vị trí