Industry 4.0

Công nghiệp 4.0

Đảm bảo các hệ thống và quy trình sản xuất của doanh nghiệp an toàn, bảo mật, đáng tin cậy và hiệu quả

Đảm bảo các hệ thống và quy trình sản xuất của doanh nghiệp an toàn, bảo mật, đáng tin cậy và hiệu quả

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 SẼ TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT?

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 xây dựng một thế giới siêu kết nối vượt ra ngoài phạm vi một phân xưởng sản xuất và môi trường nhà máy, trong đó tự động hóa và mức độ tương tác giữa các thiết bị, hệ thống diễn ra liền mạch trong toàn bộ chuỗi giá trị, tích hợp toàn bộ vòng đời của sản phẩm và tất cả các bên liên quan như nhà cung cấp, khách hàng và đối tác. Công nghệ số triệt tiêu những rào cản từ quy trình sản xuất, vận hành chuỗi cung ứng truyền thống, riêng lẻ để hình thành một hệ sinh thái tích hợp minh bạch cho tất cả các bên liên quan. Điều đó mang lại sự linh hoạt và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường; đồng thời cho phép áp dụng phương thức cá nhân hóa sản xuất hàng loạt cho từng đối tượng khách hàng mà không ảnh hưởng đến chi phí, chất lượng và tiến độ sản xuất. Tuy nhiên, lực lượng lao động sẽ cần phát triển các bộ kỹ năng mới và tham gia đào tạo thường xuyên để đáp ứng các yêu cầu luôn thay đổi của thị trường và chu kỳ công nghệ bị rút ngắn.

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1. Nhiều khái niệm mới liên quan đến công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0, Internet kết nối vạn vật trong công nghiệp hoặc sản xuất tiên tiến; cũng như rất nhiều khái niệm khác về sản xuất trong tương lai, mà nhiều người không hiểu hoặc gặp khó khăn khi áp dụng vào tình huống cá nhân của họ. Vấn đề này chính là một trở ngại lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất và bất kỳ bên liên quan nào muốn thực hiện hành động có ảnh hưởng về chiến lược. Hiểu được các nguyên tắc, khái niệm và công nghệ chính trong công nghiệp 4.0 là bước đi cần thiết để bắt đầu, mở rộng quy mô và duy trì thành công quá trình chuyển đổi số.

2. Thiếu các tiêu chuẩn, quy định và chứng nhận thống nhất toàn cầu

Do không thể xây dựng một tiêu chuẩn toàn cầu hoặc giải pháp kỹ thuật “phù hợp với tất cả”, công nghiệp 4.0 đã được thúc đẩy thực hiện bằng những hướng khác nhau. Dựa trên các thực tiễn tốt, rất nhiều thử nghiệm đã được tiến hành nhưng không thể mở rộng quy mô do giải pháp này chưa đảm bảo độ tin cậy hiệu quả. Các tổ chức tiêu chuẩn hóa, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, công đoàn, hiệp hội người sử dụng lao động và các tổ chức khác đang cùng thực hiện các dự án cộng tác nhưng vẫn chưa áp dụng một phương pháp và cách tiếp cận rộng, dựa trên ý kiến đồng thuận mặc dù các thực tiễn hay nhất về các chủ đề riêng lẻ vẫn được tổng hợp liên tục.

3. Không thể xác định và đánh giá các cơ hội và sáng kiến có ảnh hưởng lớn để tiến hành đầu tư

Tác động tài chính không phản ánh đúng giá trị và lợi ích của các giải pháp công nghiệp 4.0. Cần áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống để thúc đẩy các quyết định đầu tư.

TÜV SÜD CUNG CẤP NHỮNG DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP 4.0 NÀO?

Các dịch vụ công nghiệp 4.0 của TÜV SÜD giúp các nhà sản xuất xây dựng, mở rộng quy mô và duy trì hành trình chuyển đổi số của họ thông qua 3 bước:  

BƯỚC 1: KHỞI ĐẦU

Bước khởi đầu nhằm mục đích xây dựng nền tảng và giúp khách hàng hiểu rõ về công nghiệp 4.0

  • Đánh giá mức độ sẵn sàng: Chỉ số mức độ sẵn sàng cho sản xuất công nghiệp thông minh (SIRI) được xây dựng để giúp các doanh nghiệp xây dựng, nhân rộng và duy trì sáng kiến chuyển đổi số của họ. Bản chất phức tạp của chuyển đổi số trong công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải xem xét toàn diện về quy trình, công nghệ và cách thức tổ chức.
  • Phân tích hạn chế: Để chuyển đổi toàn bộ hệ thống sản xuất từ trạng thái hiện tại sang tương lai, cần phân tích tổng hợp kết quả đánh giá hiện tại, hồ sơ chi phí doanh thu của doanh nghiệp và các chỉ số hoạt động chính có liên quan. Yêu cầu này đòi hỏi phải tập trung vào một số lĩnh vực chính để quyết định đầu tư.

BƯỚC 2: GIẢI PHÁP

Dựa trên kết quả của Bước 1; TÜV SÜD cùng với khách hàng thực hiện những nội dung sau:

  • Xây dựng lộ trình phù hợp: Dựa trên các thực tiễn tốt nhất, chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp xác định các sáng kiến có ảnh hưởng lớn, trong đó bao gồm các giai đoạn, mục tiêu, chi phí và khung thời gian thực hiện. 
  • Đánh giá đề án kinh doanh: Xác định tầm quan trọng của từng sáng kiến dựa trên chi phí, rủi ro và lợi ích, bao gồm bảng ma trận chi phí - lợi ích và thực hiện các chỉ số hoạt động chính, phù hợp để hiểu rõ giá trị thực của các giải pháp công nghiệp 4.0.
  • Xây dựng các giải pháp kỹ thuật: Xác định các giải pháp và nhà cung cấp phù hợp dựa trên kết quả của bước khởi đầu.

BƯỚC 3: THỰC HIỆN

Trong bước cuối cùng, TÜV SÜD cùng với khách hàng đảm bảo lồng ghép hoàn chỉnh các khái niệm và công nghệ của công nghiệp 4.0 trong quá trình hoạt động thông qua những hoạt động sau:

  • Hỗ trợ triển khai và kiểm chứng kết quả
  • Đảm bảo các sáng kiến được thực hiện, bao gồm theo dõi tiến độ thực hiện. Đánh giá kết quả để điều chỉnh và cải tiến liên tục
  • Kết hợp phân tích dữ liệu và hoàn thiện quy trình nhằm mục tiêu tối ưu hóa các hoạt động.

CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TOÀN CẦU LỰA CHỌN TÜV SÜD LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN KỸ THUẬT VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

TÜV SÜD cam kết hỗ trợ doanh nghiệp khai phá tiềm năng của công nghiệp 4.0 và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Cho đến nay, chúng tôi đã thực hiện hơn 200 đánh giá cho các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi hợp tác với chúng tôi, doanh nghiệp sẽ được đội ngũ chuyên gia hướng dẫn thực hiện những bước đầu tiên trong hành trình chuyển đổi số và áp dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0 an toàn, bảo mật và đáng tin cậy.


 

KHÁM PHÁ

Prioritsation Matrix
Sách trắng

Chỉ số sẵn sàng công nghiệp thông minh - Ma trận ưu tiên

Ma trận đánh giá mới có thể giúp các nhà sản xuất đánh giá mức độ sẵn sàng cho Công nghiệp 4.0.

Tìm hiểu thêm

Gateway to Industry 4.0
Câu chuyện

Tiếp cận công nghiệp 4.0

Thực hiện hành trình với cách tiếp cận chuyển đổi 3 bước

Tìm hiểu thêm

SIR index teaser
Câu chuyện

Chỉ số sẵn sàng công nghiệp thông minh

Những bước tiến lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tìm hiểu thêm

Smart Manufacturing
Câu chuyện

Sản xuất thông minh

Khai phá tiềm năng của Công nghiệp 4.0

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí