Bảo tồn môi trường TUV SUD Việt Nam

Environment Conservation

A systematic approach to integrate multiple ecological management practices

A systematic approach to integrate multiple ecological management practices

ENVIRONMENT CONSERVATION

Environment conservation defines everything we do to protect our planet and conserve its natural resources. It plays a vital role by integrating various environmental management practices including environment protection, bio-diversity conservation, pollution prevention, waste minimisation and reduction in energy & materials consumption. A systematic framework ensures sustainable use of natural resources throughout the value chain. Organisations can demonstrate their commitment towards environment conservation by minimising the environmental impact of business operations and promoting activities to restore and conserve the ecosystem.

OUR KEY CREDENTIALS

We have issued almost 574,000 certificates

 

 80+ Laboratories globally

 

 For CEMS, we are QAL1 approved & accredited measuring institute, calibrations (QAL2) and annual surveillance tests (AST)

 

OUR SERVICES

 

 • Tư vấn

  Kiến thức và hiểu biết sâu sắc trên nhiều khía cạnh khác nhau về vấn đề môi trường giúp chúng tôi đưa ra quyết định sáng suốt để doanh nghiệp có thể sắp xếp các hoạt động của mình hợp lý hơn, giảm thiểu rủi ro, giảm tiêu thụ tài nguyên, đáp ứng quy định và nâng cao uy tín thương hiệu.

  • Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)
  • Đánh giá tác động môi trường (EIA)
  • Đánh giá hiện trạng môi trường (ESA)
  • Thẩm định môi trường và xã hội (ESDD)
  • Kế hoạch quản lý đa dạng sinh học (BMP)
  • Tư vấn quản lý chất thải
  • Nghiên cứu mô hình tiếng ồn và rung động
  • Mô hình chất lượng không khí
  • Tư vấn hệ thống giám sát phát thải liên tục (CEMS)
  • Xử lý và quản lý tro
  • Tư vấn đánh giá tính bền vững
  • Tư vấn báo cáo bền vững

   

 • Đánh giá và chứng nhận hệ thống

  Dịch vụ đánh giá và chứng nhận độc lập của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp chứng minh rằng doanh nghiệp tuân theo tất cả các tiêu chuẩn tuân thủ và xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng rằng doanh nghiệp kinh doanh công bằng và có đạo đức.

  • Tư vấn hệ thống giám sát phát thải liên tục (CEMS)
  • Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001
  • EMAS - Chứng nhận chương trình đánh giá và quản lý sinh thái
  • Chứng nhận FSC CoC
  • Chứng nhận PEFC CoC
  • Đánh giá môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
  • Chứng nhận bền vững cho năng lượng sinh học – Đánh giá và chứng nhận ISCC (tính bền vững quốc tế và chứng nhận cacbon)
  • Đánh giá tính bền vững của chuỗi cung ứng
  • Đánh giá vòng đời của sản phẩm ISO 14040

   

 • Giám định

  Chúng tôi hoạt động độc lập và khách quan để đảm bảo các bên liên quan trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh của doanh nghiệp tuân thủ cam kết của doanh nghiệp về quản trị môi trường.

  • Giám định hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS)
  • Công nghệ di động bằng điện
   - Giám định xe ô tô điện
   - Giám định cơ sở hạ tầng sạc
   - Giám định định kỳ trụ sạc AC và hộp treo tường & trạm sạc DC
   - Giám định EHS nhà máy

   

 • Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm

  Chúng tôi giúp doanh nghiệp đáp ứng các quy định và yêu cầu của các bên liên quan thông qua dịch vụ thử nghiệm đa ngành và mạng lưới phòng thử nghiệm đẳng cấp thế giới của chúng tôi.

  • Thử nghiệm tuân thủ ZDHC
  • Thử nghiệm & chứng nhận REACH và WEEE/RoHS
  • Thử nghiệm nước thải (hóa học và vi sinh)
  • Thử nghiệm và chứng nhận cho pin EV
  • Thử nghiệm đồng hồ và sạc EV
  • Thử nghiệm các sản phẩm xanh cho công trình xanh

   

 • Đào tạo

  Các chuyên gia của chúng tôi giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực và kỹ năng để thực hiện các sáng kiến và biện pháp bảo tồn môi trường khác nhau một cách hiệu quả.

  • Đào tạo quản lý môi trường theo EMS ISO 14001:2015
  • Đào tạo tuân thủ luật pháp EHS
  • Đào tạo người vận hành ZDHC

   

 

chúng tôi hỗ trợ các ngành & lĩnh vực

Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức trong các lĩnh vực bao gồm đơn vị cho vay EPCs, chủ sở hữu, ngành điện, ngành dầu khí, ngành chế biến, ngành sản xuất, ngành bán lẻ và cơ sở hạ tầng, các thành phố và cơ quan đô thị địa phương.

các sáng kiến khác

Yêu cầu về cơ sở hạ tầng, Quản lý cacbon, Năng lượng xanh, Kinh tế tuần hoàn, Tiết kiệm nước và Tiết kiệm năng lượng.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí