Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

00

Nhân viên

00

Nhân viên mới hàng năm

00

% lãnh đạo là nữ giới

CHÚNG TÔI LÀ MỘT TẬP THỂ ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN NGAY TỪ NGÀY ĐẦU TIÊN 

Những đổi mới sáng tạo mang đến những thay đổi rõ rệt và tác động đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Tại TÜV SÜD, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để trở thành một phần trong quá trình thay đổi đó. Bằng cách dự báo những xu hướng phát triển công nghệ và thúc đẩy sự thay đổi, chúng tôi đã khơi dậy niềm tin và xây dựng một tương lai an toàn và bền vững hơn. Chúng tôi luôn chủ động tuân thủ các tiêu chuẩn hàng đầu và luôn sẵn sàng đổi mới. Chúng tôi thử nghiệm, chúng tôi đánh giá, chúng tôi giám định, chúng tôi tư vấn. Chúng tôi không chỉ mơ về tương lai mà còn định hình nó. Chúng tôi không ngừng thử thách bản thân vì sự an toàn của con người và cộng đồng nói chung. Chúng tôi lấy công nghệ làm trọng tâm hoạt động, chúng tôi nỗ lực vì chất lượng dịch vụ và chúng tôi để lại dấu ấn riêng. Chúng tôi chủ động nắm lấy tương lai trong tầm tay mình. Chúng tôi là TÜV SÜD.


Job opportunities

Cơ hội việc làm toàn cầu của TÜV SÜD

TÜV SÜD hiện diện trên 60 quốc gia
What we stand for

Cuộc sống tại TÜV SÜD

Có thể đáp ứng mong đợi của bạn?
Meet our people

Đội ngũ nhân sự

Hơn 25,000 nhân sự trên toàn cầu

Bước tiếp theo

Chọn vị trí