Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Cơ hội phát triển tại tập đoàn

Tương lai trong tầm tay bạn

Tại TÜV SÜD, chúng tôi mang đến cho bạn một môi trường thử thách và công bằng nếu bạn muốn phát triển sự nghiệp của mình trong môi trường tập thể và thông qua khai thác lợi ích công nghệ.

Chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội phát triển có thể điều chỉnh theo các nhu cầu học tập khác nhau để thúc đẩy thành công trong sự nghiệp của bạn.

Chúng tôi tin rằng bạn là người xác định rõ lộ trình sự nghiệp của mình và chủ động cộng tác trong môi trường làm việc để phát triển con đường đó.

YPP

EMLP

ALP

Chương trình đào tạo chuyên gia trẻ, cung cấp cho các tài năng trẻ nhiều cơ hội học tập, tiếp xúc và trao đổi đa dạng thông qua lộ trình học tập dựa trên năng lực và các dự án kinh doanh theo nhóm.

Chương trình đào tạo các nhà lãnh đạo mới nhằm mục đích đào tạo đội ngũ các nhà quản lý trẻ của chúng tôi về các kỹ năng, năng lực quản lý thực tế.

Chương trình lãnh đạo nâng cao là một hội thảo dành cho các nhà quản lý, tập trung xác định phong cách lãnh đạo cá nhân, chiến lược quản lý và cơ hội kết nối.

EDP

CHAMP

JUMP

Chương trình phát triển chuyên gia ở cấp độ toàn cầu và khu vực là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn giữa người cố vấn và người được cố vấn nhằm thúc đẩy quá trình học tập và nâng cao kiến thức của bạn.

Chương trình quản lý doanh nghiệp cho nhân viên suất sắc của TÜV SÜD là một chương trình phát triển khu vực dành cho các nhân viên tiềm năng, trong đó bao gồm các dự án chiến lược, dịch vụ cố vấn, cơ hội tiếp xúc với nghề nghiệp dự định và các chuyến đi công tác nước ngoài cho những nhân viên tham gia.

Ngoài chương trình này, chương trình JUMP của TÜV SÜD cũng tạo nền tảng phát triển, chia sẻ kiến thức và kết nối mạng lưới ở cấp độ quốc tế cho những nhân viên có nhiều tiềm năng


Tải xuống tài liệu tuyển dụng của chúng tôi

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa