Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Tương lai trong tầm tay bạn

Cộng đồng đa dạng tại TÜV SÜD

MỘT CỘNG ĐỒNG ĐA DẠNG TẠI TÜV SÜD

TÜV SÜD đang dần phát triển ở phạm vi quốc tế; đội ngũ nhân viên của chúng tôi đến từ hơn 100 quốc gia thuộc các nền văn hóa khác nhau. Họ cũng có độ tuổi, phong cách sống khác nhau và thể hiện nhiều kỹ năng, quan điểm và sở thích đa dạng.

Chúng tôi tin rằng một cộng đồng đa dạng đóng góp vào thành công chung của TÜV SÜD và các công ty có lực lượng lao động đa dạng sẽ dễ thành công hơn khi gặp phải những thách thức về kinh tế và nhân khẩu học.

CAM KẾT XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI ĐA DẠNG

Để ghi nhận vai trò và thúc đẩy một xã hội đa dạng, TÜV SÜD đã ký kết Cam kết xây dựng một xã hội đa dạng Cam kết xây dựng một xã hội đa dạng để tham gia sáng kiến lớn nhất trong cộng đồng doanh nghiệp Đức về thúc đẩy sự đa dạng.

Cam kết này nhằm tạo ra một môi trường làm việc không có định kiến. Tất cả nhân viên phải được tôn trọng, không phân biệt dựa trên giới tính, quốc tịch, dân tộc, niềm tin, tín ngưỡng, tình trạng khuyết tật, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc căn tính giới tính của họ.

Bằng việc tham gia Cam kết xây dựng một xã hội đa dạng, TÜV SÜD đã tham gia một cộng đồng gồm hơn 2.500 công ty ở Đức với chung cam kết thúc đẩy sự đa dạng trở thành một yếu tố cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp.

“Các mối quan hệ việc làm của chúng tôi tại TÜV SÜD được xây dựng dựa trên cơ sở khách quan và công bằng. Những tiêu chuẩn này cũng có vai trò quan trọng trong giao tiếp với nhân viên của chúng tôi - để hình thành văn hóa kinh doanh cởi mở và đa dạng.” (Gabriele Sommer, Giám đốc Nhân sự Doanh nghiệp)

THIÊN VỊ VÔ THỨC

Kiểm soát các hành động thiên vị vô thức - một điều kiện cần có để đảm bảo thành công của một công ty đa dạng:
Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người có tư tưởng cởi mở và không thiên vị? Những định kiến vô thức có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta?

Những câu hỏi đó đã được giải đáp trong một số phiên thảo luận, đào tạo nội bộ trong năm 2017 và sẽ được tiếp tục được đưa ra thảo luận vào năm 2018 - đồng thời cũng là nội dung trong chuỗi video của chúng tôi:

I - "THIÊN VỊ VÔ THỨC" LÀ GÌ?

II - THIÊN VỊ VÔ THỨC TRONG TUYỂN DỤNG

III - THIÊN VỊ VÔ THỨC VÀ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

IV - TÓM TẮT VỀ THIÊN VỊ VÔ THỨC

THÚC ĐẨY CÂN BẰNG GIỚI

Các công ty có lực lượng lao động đa dạng sẽ dễ thành công hơn khi gặp phải những thách thức về kinh tế và nhân khẩu học. Do đó, TÜV SÜD luôn nỗ lực nâng cao tỷ lệ nữ giới trong các vị trí quản lý, chuyên môn và bắt đầu thực hiện một sáng kiến thúc đẩy Cân bằng giới.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

  • TÜV SÜD cam kết cung cấp cơ hội phát triển bình đẳng cho cả nam và nữ giới.
  • Khi quyết định thực hiện sáng kiến Cân bằng giới tại doanh nghiệp, TÜV SÜD đang thực hiện các bước đi cụ thể để khuyến khích nữ giới đảm nhận các vai trò lãnh đạo, chuyên môn cũng như tham gia các chương trình phát triển nhân sự chiến lược.
  • Để mang lại những thay đổi bền vững, các hành động chúng tôi trong sáng kiến này sẽ giải quyết những hạn chế về tổ chức và mang tính cấu trúc cũng như những rào cản về văn hóa mang tính cá nhân.
  • Để thúc đẩy và tăng cường cân bằng giới, TÜV SÜD đang tập trung vào toàn bộ vòng đời của nhân viên và sẽ mở rộng chương trình Cân bằng cuộc sống để hài hòa yêu cầu công việc với cuộc sống cá nhân.

NỮ GIỚI TRONG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

Các thành viên trong Ban quản trị của chúng tôi đã xác nhận những mục tiêu này sau khi ký kết một tuyên bố chung và gợi mở việc tiếp tục thực hiện chiến lược. Các biện pháp tập trung vào các lĩnh vực hành động khác nhau, bao gồm tuyển dụng nhân sự, phát triển nhân viên và điều kiện làm việc, ví dụ như trong các ủy ban bổ nhiệm nhân sự, phải có đại diện là nam và nữ giới và áp dụng các mô hình quản lý thay thế.

Theo Gabriele Sommer, Giám đốc Nhân sự Toàn cầu, “Chúng tôi tin rằng các công ty có sự cân bằng giới ở các vị trí lãnh đạo cao hơn sẽ đạt kết quả hoạt động tốt hơn so với đội ngũ gồm đa số đại diện là nam giới hoặc nữ giới”. Sáng kiến này có rất nhiều ưu điểm vượt trội.

Trong vài năm tới, chúng tôi sẽ hoàn thiện các điều kiện làm việc và khuyến khích mỗi nhân viên, quản lý phát huy thế mạnh của một lực lượng lao động đa dạng. Tất nhiên chúng tôi sẽ gặp nhiều thách thức và vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải thực hiện trong hành trình của mình. Sự hỗ trợ của đội ngũ lãnh đạo chúng tôi sẽ thúc đẩy quy trình này: Theo bà Ferose Oaten, Giám đốc điều hành TÜV SÜD Nam Phi (Pty), “Bạn hãy tin rằng, với sự hỗ trợ của tôi, nữ giới sẽ được tham gia và hưởng lợi bình đẳng như các đồng nghiệp nam của họ để TÜV SÜD có thể thành công và phát triển bền vững”.


CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

  • TÜV SÜD cam kết cung cấp cơ hội phát triển bình đẳng cho cả nam và nữ giới.
  • Khi quyết định thực hiện sáng kiến Cân bằng giới tại doanh nghiệp, TÜV SÜD đang thực hiện các bước đi cụ thể để khuyến khích nữ giới đảm nhận các vai trò lãnh đạo, chuyên môn cũng như tham gia các chương trình phát triển nhân sự chiến lược.
  • Để mang lại những thay đổi bền vững, các hành động chúng tôi trong sáng kiến này sẽ giải quyết những hạn chế về tổ chức và mang tính cấu trúc cũng như những rào cản về văn hóa mang tính cá nhân.
  • Để thúc đẩy và tăng cường cân bằng giới, TÜV SÜD đang tập trung vào toàn bộ vòng đời của nhân viên và sẽ mở rộng chương trình Cân bằng cuộc sống để hài hòa yêu cầu công việc với cuộc sống cá nhân.

Môi trường làm việc tương lai sẽ đa dạng hơn. Hãy khai thác hết tiềm năng trong môi trường đó.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa