VỀ TÜV SÜD

Chuyển đổi số đã và đang thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, từ cách chúng ta sống, làm việc và giải trí. Trong suốt giai đoạn có nhiều biến động này, TÜV SÜD vẫn luôn nỗ lực nâng cao giá trị cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Mục đích của chúng tôi là khơi dậy niềm tin vào công nghệ, thúc đẩy tiến bộ thông qua kiểm soát rủi ro liên quan đến công nghệ và thúc đẩy thay đổi. Cam kết này được thể hiện trong tuyên bố mới “Gia tăng giá trị. Khơi dậy niềm tin.”

TÜV SÜD là đối tác tin cậy được lựa chọn cho các giải pháp an toàn, bảo mật và bền vững. Trong hơn 150 năm qua, chúng tôi đã nâng cao giá trị cho các đối tác và khách hàng của mình thông qua một danh mục toàn diện các dịch vụ thử nghiệm, chứng nhận, đánh giá và tư vấn. Chúng tôi đã thúc đẩy tiến bộ trong xã hội và doanh nghiệp bằng cách kiên định thực hiện mục đích của mình là bảo vệ con người, môi trường và tài sản khỏi các rủi ro liên quan đến công nghệ.

Ngày nay, chúng tôi có trên 25.000 nhân viên tại hơn 1.000 địa điểm hoạt động toàn cầu. Cộng đồng các chuyên gia của chúng tôi đam mê công nghệ và luôn mong muốn tìm kiếm giải pháp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với niềm tin công nghệ sẽ cải thiện cuộc sống của con người, chúng tôi luôn đồng hành cùng với khách hàng của mình để dự báo và khai thác những bước phát triển của công nghệ.

Với nỗ lực đáp ứng nhiều hơn so với các yêu cầu pháp lý, chúng tôi mong muốn khơi dậy niềm tin vào một thế giới thực và thế giới số để tạo dựng một tương lai an toàn và bền vững hơn.

Vision and Mission
Tìm hiểu thêm
History
Tìm hiểu thêm
Code of Ethics
Tìm hiểu thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí