tuvsud-contact-us

Ürün Belgelendirme Hizmetleri

Hizmet portföyümüzle değer katmak

Hizmet portföyümüzle değer katmak

Firmaların/Kalite sistemlerinin sertifikalandırılması: Farklı alanlarda kaynaklı imalat yapan firmaların, uluslararası geçerlilikte ve yüksek saygınlıktaki standartlara göre belgelendirilmesi işlemidir. Belgelendirme işlemi; kalite yönetim sistemlerinin belgelendirilmesinin yanı sıra, teknik yeterliliklerin belgelendirildiği sistemleri de kapsar. Özellikle imalatçının yeterliliğinin incelenip belgelendirildiği sistemler, Avrupa ülkeleri ile işbirliği yapmak isteyen firmalar bakımından büyük önem arz etmektedir. TÜV SÜD Türkiye aşağıda kısaca tanımlanan belgelendirme hizmetlerini vermektedir.

EN 15085: Demiryolu araçları üretimi için uygunluk/yeterlilik belgesi:Demiryolu araçlarının, bunların parçalarının ve bu araçlarla ilgili hizmetin Avrupa ülkelerine ihraç edilebilmesi için bu alanlarda çalışacak firmaların belgelendirilmiş olması gereklidir.

Belgelendirme işlemi, ilgili resmi kurumlarca yetkilendirilmiş kurum ve kişiler tarafından yapılabilir. Bu şekilde belgelendirilmiş firmalar ECWRV (European Comittee for Welding of Railway Vehicles) tarafından onanır ve internet üzerinde yayınlanır.

EN 1090: Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları:Çelik ve Alüminyum yapıların üretimi ve bu yapıların CE işaretlemesinin yapılması için gerekliliklerin tanımlandığı bir standartlar dizisidir.

EN ISO 3834: Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları: Ergitme kaynağı kullanılan tesislerin Kalite şartlarının uygunluğu için gerekliliklerin tanımlandığı bir standartlar dizisidir.

PG-002 Müşteri İlişkileri Yönetimi Prosedürü
PPS-005 Ürün Belgelendirme Şikayet ve İtiraz Prosedürü
SPS-001 Ürün Belgelendirme Programı 
TPS-003 Ürün Belgelendirme Sertifika ve Marka Kullanım Talimatı 
TPS-004 Belge Takibi - Askıya Alınması - İptali - Kapsam Değişikliği Talimatı
FPS-001 EN 1090-1 ISO 3834 EN 15085 Proses - Ürün Belgelendirme Başvuru Formu 
FG-100 Üst Yönetim Bağımsızlık, Tarafsızlık, Gizlilik Beyanı
FPS-034 Ürün Belgelendirme Sözleşmesi 

Daha fazlası

Konumunuzu seçin