Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ VE KALİTE POLİTİKAMIZ

TÜV SÜD’ün hikayesi, 1865 yılında ölümcül bir kazanın kalıcı bir mirasa yol açması ve küresel bir endüstri oluşturmasıyla başladı. O zamandan beri, güvenlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik çözümlerinde güvenilir bir tercih edilen iş ortağı haline geldik. Amacımıza bağlı çalışanlarımız, aşağıdaki misyon, vizyon ve iddiayla küresel olarak birleşirler..

AMACIMIZ

İnsanları, çevreyi ve varlıkları teknolojiyle ilgili risklerden koruyarak ilerlemeyi sağlamak.

MİSYONUMUZ

Müşterilerine somut değerler katan, kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlik çözümleri sunan en iyi marka olmaktır.

VİZYONUMUZ

TÜV SÜD olarak yüksek güvenlik sağlamakta ve ekonomik katma değer üretmekteyiz.

Kapsamlı endüstri bilgisine sahip bir süreç ortağı olarak çalışan uzman kadromuzun projelerin ilk aşamasından başlayarak sunduğu rehberlik ve sürekli iyileştirme hizmetleri ile müşterilerimizin teknoloji ve sistem optimizasyonunu gerçekleştiririz.

Böylelikle, müşterilerimizin dünya pazarlarındaki rekabet gücünün artmasına destek oluruz.

TÜV SÜD TÜRKİYE KALİTE POLİTİKASI 

TÜV SÜD Türkiye olarak,

Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda, Teknik Denetim, Muayene, Test, Kalite Kontrol, Belgelendirme, Gözetim, Ürün Belgelendirme, Personel Belgelendirme ve Eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştirirken;

 • ulusal ve uluslararası standart metotlara dayanan 150 yılı aşan köklü ve global bilgi birikimimizle,
 • nitelikli, yetkin, temsil gücü yüksek, gelişimi desteklenen personelimiz ve teknolojik altyapımızla,
 • tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik, güvenilirlik ve etik değerleri doğrultusunda,
 • sürekli iyileştirmeyi esas alan kalite yönetimi anlayışıyla en üst seviyede memnuniyet hedefleyerek,
 • yasal gereklilikleri ve müşteri şartlarını esas alarak gerçekleştirmek, müşterilerimize ve topluma güven verip değer katmak

kalite taahhüttümüz ve politikamızdır.

 

 

 

Kerim EROĞLU

CEO

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTIKASI

TÜV SÜD Türkiye olarak hizmet verdiğimiz tüm alanlarda, Teknik Denetim, Muayene, Test, Kalite Kontrol, Belgelendirme ve Eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştirirken; çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına;

 • Yasal ve diğer şartları göz önünde bulundurarak sürekli iyileştirme odaklı çalışmayı,
 • Süreçlerimizde oluşabilecek iş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili her türlü riski belirlemeyi, ortadan kaldırmayı ya da kabul edilebilir seviyeye düşürmeyi,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek üzere, 0 iş kazası hedefi doğrultusunda aksiyonlar alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Yaşam döngüsü yaklaşımı doğrultusunda kirliliğin önlenmesi ve kaynak tüketimini azaltarak çevrenin korunması konusunda bilinçli hareket etmeyi ve çevre hedeflerine ulaşmayı,
 • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerinin etkin olarak uygulanması, sürekliliğinin sağlanması adına çalışanlarımızın duyarlılığını arttırmaya ve sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerine etkin olarak katılımı için uygun ortam sağlamayı ve teşvik etmeyi,
 • Müşterilerimizin süreçlerine İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre bilinci ile katkı sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Kerim EROĞLU

CEO

Daha fazlası

Konumunuzu seçin