Bulunduğunuz yere özgü içerik görmek için başka bir ülke seç

//Ülke seçin

Etik Kurallarımız

TÜV SÜD, CoE (Code of Ethics) etİk İlkelere uygun olduğunu açıkça beyan edİyor.

Code of Ethics

Etik ilkelerin varlığı ve uygulanması modern çalışma hayatının ve yaşamımızın omurgasını teşkil ediyor. Bu ilkelerin uygulanması aynı zamanda ekonomik ilişkilerin işbirliklerinin de temelini oluşturmaktadır.

TÜV SÜD, "müşterilerimize, topluma ve ilgili tüm taraflara" karşı Etik Yükümlülüklerini yerine getirdiğini başta yönetim kurulumuz, yöneticilerimiz ve tüm çalışanlarımızın da kabul ettiğini  açıkça beyan eder.

Etik ilkelerimizi açık bir şekilde beyan ediyoruz.

  • TÜV SÜD, çalışmalarını yaparken ulusal, uluslararası yasalara, yönetmeliklere ve standartlara göre yapar. 
  • Çalışanlarımız, etik ilkelere aykırılığı fark ettiği andan itibaren bu uygulamayı derhal rapor eder.
  • Etik uygulama ihlalleri Corporate Compliance Officer(CCO) tarafından kontrol edilir ve yönetilir.
    Buna ilave olarak bağımsız kamu denetçileri gizlilik ilkeleri ile birlikte bağlı çalışanlarımız ve iş ortaklarımızı kontrol edebilirler.
  • TÜV SÜD Code of Ethics uygulamalarından hiç bir taraf zarar görmez.
  • Bütün çalışanlarımız Etik Uygulamalarımız konusunda bilgili, eğitimlidir ve işlerini bu özen ve dikkatle yerine getirirler.
  • TÜV SÜD yaptığı tüm çalışmalarda etik dışı uygulamaları, engellemeleri ve rüşveti kesin dille reddeder.
 

TÜV SÜD Etik Kuralları'na ulaşmak için

TÜV SÜD GÜVEN KANALI

Herhangi bir uyum ihlali hakkında bilgi edinmek için, iç ve dış tarafların herhangi bir suistimali bildirmeleri için uyum raporlama kanalı “TÜV SÜD Güven Kanalı”nı sağlıyoruz.

Daha fazlasını öğrenin

Daha fazlası

Konumunuzu seçin

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa