ความตระหนักในมาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016

กำหนดการฝึกอบรมแบบเสมือนจริง

 • วันที่ 26 ตุลาคม 2563 : ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 การฝึกอบรม ให้ความรู้มาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์

9.00 น. ถึง 18.00 น. (1 วัน)

 • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 : ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 การฝึกอบรม ให้ความรู้มาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์

9.00 น. ถึง 18.00 น. (1 วัน)

 • วันที่ 11 มกราคม 2564 : ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 การฝึกอบรม ให้ความรู้มาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์

9.00 น. ถึง 18.00 น. (1 วัน)

 • วันที่ 8 มีนาคม 2564 : ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 การฝึกอบรม ให้ความรู้มาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์

9.00 น. ถึง 18.00 น. (1 วัน)

 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 : ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 การฝึกอบรม ให้ความรู้มาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์

9.00 น. ถึง 18.00 น. (1 วัน)

เกี่ยวกับหลักสูตร

International Automotive Task Force (IATF) ได้เผยแพร่มาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949: 2016 ฉบับใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะแทนที่มาตรฐานเดิม ISO / TS 16949: 2009 TUV SUD PSB นำเสนอระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความตระหนักในการปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 ถือเป็นโอกาสที่ความท้าทายในการปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่เหล่านี้ เชื่อมั่นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมในการเรียนรู้และรับการฝึกอบรมโดยทีมผู้ตรวจสอบที่ผ่านการฝึกอบรมจนมีความเชี่ยวชาญพิเศษที่พร้อมสำหรับการอบรมอย่างมืออาชีพ ที่จะช่วยเพิ่มพูนผลิตผลและประสิทธิภาพของท่านผ่านการอบรม

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน

คุณจะได้รับการเรียนรู้อะไรบ้างจากหลักสูตรนี้?

หลังการฝึกอบรมของหลักสูตรผู้เข้าร่วมจะสามารถ :

 • รู้และเข้าใจคำศัพท์ คำนิยาม คำจำกัดความและการตีความข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 9001: 2015 และ IATF16949: 2016
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949: 2016

เข้าใจความท้าทายและโอกาสของมาตรฐานใหม่เหล่านี้

หัวข้อที่จะกล่าวถึงในหลักสูตรนี้ ได้แก่ :

 • การแนะนำ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016
 • ประโยชน์ที่ได้รับในการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
 • โครงสร้างของมาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ISO 9001: 2015
 • ภาพรวมของมาตรฐานข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016
 • ความท้าทายและโอกาสที่จะได้รับ
 • เคล็ดลับในการจัดการการเปลี่ยนแปลงของระบบมาตรฐานเหล่านี้โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ให้กับองค์กร

อะไรคือกลยุทธ์และวิธีการถ่ายทอดของหลักสูตร?

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา มีการทำแบบฝึกหัดกลุ่มและฝึกการอภิปรายโต้ตอบกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้สามารถนำไปสนับสนุนประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้?

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ :

 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร
 • วิชาความรู้ที่ต้องมีมาก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาของหลักสูตร

เนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านจาก TÜV SÜD

ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ของเราได้พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อแนวทางการบริหารธุรกิจปัจจุบันและความต้องการของตลาดอันนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรท่าน

 • ประโยชน์ของการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรนี้คืออะไร
  • การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพระดับโลก – ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในอุตสาหกรรมของTÜV SÜD และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในการถ่ายทอดผ่านการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการอบรม
  • รูปแบบการเรียนรู้แบบโต้ตอบ – มีการใช้รูปแบบเชิงโต้ตอบเช่น มียกตัวอย่างระหว่างการบรรยายให้เห็นภาพประกอบและการจำลองเหตุการเสมือนจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ
  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - คุณสามารถพบปะและสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่มีใจเดียวกันในการฝึกอบรมจากการได้มีโอกาสพบปะบุคลากรจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ องค์ความรู้จากเวทีอบรมที่เราจัดขึ้น
  • มีการได้เปรียบเชิงธุรกิจหรือในการแข่งขัน - โดยการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยความมั่นคงและความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ