Product Requirements

ข้อบังคับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ข้อกำหนดวัสดุและอุปกรณ์คืออะไร

ไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สิ่งที่คุณใช้ก่อสร้างอาคารต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่แปรเปลี่ยน รวมไปถึงการชำรุดและสึกหรอ สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมถ้าไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบตามข้อบังคับและมาตรฐานอันเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างปลอดภัย เชื่อถือได้ และทนทาน มาตรฐานรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างครอบคลุมหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพของโครงสร้าง ความปลอดภัยของโครงสร้าง หรือการป้องกันไฟ ฯลฯ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมไปจนถึงภาพลักษณ์ของอาคารทั้งภายในและภายนอก และยังมีผลกับกระบวนการสกัด ผลิต ขนส่ง และการนำมาใช้หรือกำจัดในที่สุด ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย หรือส่วนอื่น ๆ จำต้องเข้าใจความจำเป็นของการรับรองและตรวจสอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารและการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ Fire Safety and Shelter Department

Singapore Civil Defence Force (SCDF) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติป้องกันไฟของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นอย่างมาก โดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะเป็นแบบ discrete อย่างประตูทนไฟและถังดับเพลิง หรืออาจจะเป็นแบบ non-discrete อย่างฉากกั้นกันไฟและบล็อกแก้ว

การเลือกใช้และติดตั้งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอย่างถูกวิธีถือเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยตามข้อบังคับ เมื่อเกิดไฟไหม้ ผู้คนในอาคารจะสามารถอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัย สามารถควบคุมเพลิงและควันได้ ระบบป้องกันอัคคีภัยทำงานได้ถูกต้อง และ SCDF สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือและดับเพลิงได้ทันท่วงที

ดังนั้น SCDF จึงทุ่มเทเวลาและความพยายามเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับวัสดุที่จะนำไปใช้ก่อสร้างอาคาร โดยร่วมมือกับทูฟ ซูดเพื่อนำ PLS มาใช้เป็นแนวทางรับรองผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในด้านการป้องกันไฟ หน้าที่ของ SCDF ในกระบวนการรับรองคือการออกแบบและบังคับใช้ข้อกำหนด ส่วนทูฟ ซูดจะดูแลด้านการควบคุมการผลิต เช่น การประกอบอุปกรณ์ การทดสอบแบบกะ การตรวจสอบโรงงาน การเฝ้าระวังโรงงานและตลาดซื้อขาย การติดป้าย รายชื่อ และการตีพิมพ์ทำเนียบ โดยจะปฏิบัติงานภายใต้ PSB Product Listing Scheme 

ประโยชน์ของการผ่านการรับรองตามข้อบังคับ

ผู้ผลิตจะก้าวข้ามความยุ่งยากของการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงความยั่งยืน ความปลอดภัย คุณภาพ ความทนไฟ และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หน่วยงานตรวจสอบอิสระที่เชื่อถือได้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อบังคับได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

ข้อกำหนดของ ทูฟ ซูด

ทูฟ ซูด สามารถให้บริการการทดสอบที่สมบูรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริการเหล่านี้รวมถึง:

  • การทดสอบสมบัติเชิงกล (แรงดึง แรงอัด แรงเฉือน แรงดัดงอ แรงบิด ความแข็ง แรงกระทบ ความล้า และความต้านทานการแตกหัก)
  • การทดสอบสมบัติของวัสดุ (องค์ประกอบทางเคมี ธาตุ สารพิษโลหะหนัก และการปล่อยก๊าซ)

เพิ่มเติม

Consumer Products and Retail Essentials
อี-เซ็นเชียล

E-ssentials เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีก

ความไว้วางใจของผู้บริโภคเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตและการขายสินค้าที่นับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

Safety Gauge 2013: Insights
เรื่องราว

Safety Gauge 2013: Insights

The economics of product safety

Learn more

TÜV SÜD Safety Gauge
เรื่องราว

Safety Gauge 2017

Making the case for product safety

Learn more

Glocalisation
เรื่องราว

Megatrend: Glocalisation

How can we win consumers’ trust while catering to their needs?

Learn more

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ