การรับรองและข้อกำหนดของ ENERGY STAR®

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การรับรอง ENERGY STAR คืออะไร

โครงการริเริ่ม ENERGY STAR คือโปรแกรมการทดสอบและแสดงฉลาดภาคสมัครใจที่ร่วมดำเนินการโดยสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency) และกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา ENERGY STAR เป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากพิจารณาถึงประสิทธิภาพพลังงานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตน

ห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระของ ENERGY STAR สามารถให้การรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพพลังงานสอดคล้องกับโครงการ

ข้อดีของเครื่องหมาย ENERGY STAR

ENERGY STAR อาจมิได้เป็นข้อบังคับก็จริง แต่การแสดงเครื่องหมายนี้เป็นผลดีอย่างเห็นได้ชัดหลากหลายประการ ดังนี้

  • ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานซึ่งช่วยประหยัดเงิน
  • สร้างชื่อเสียงในฐานะแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
  • เพิ่มข้อได้เปรียบในทางการค้า

TÜV SÜD คือห้องปฏิบัติการทดสอบ ENERGY STAR ที่ผ่านการรับรอง

TÜV SÜD คือห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยงานรับรองที่ได้รับการยอมรับให้สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทภายใต้โปรแกรม ENERGY STAR ศูนย์ Energy Efficiency Centres of Excellence ระดับโลกของเรามีอุปกรณ์พร้อมสรรพที่จะทำการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคตามข้อกำหนดและมาตรฐานว่าด้วยการประหยัดพลังงานทั่วโลก

มืออาชีพฝ่ายเทคนิคของ TÜV SÜD มีบทบาทในคณะกรรมการที่ปรึกษาและกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระดับนานาชาติ จึงเชื่อมั่นได้ในความรู้ว่าด้วยข้อกำหนดในปัจจุบันและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีการอัพเดตข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ เช่น ข้อกำหนดของ ENERGY STAR ที่บังคับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

บริการ ENERGY STAR จาก TÜV SÜD ช่วยให้การผ่านการรับรองเป็นเรื่องง่ายดาย

วิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิของเราจะอธิบายขั้นตอนการรับรอง ENERGY STAR ให้คุณทราบอย่างละเอียด ดังนี้

  • การทดสอบ – TÜV SÜD คือห้องปฏิบัติการทดสอบและหน่วยงานรับรองที่ได้รับการยอมรับจาก EPA ให้ทำการรับรอง ENERGY STAR แก่ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทุกประเภท
  • การจัดเตรียมเอกสาร – ทางเราสามารถตรวจทานข้อมูลเอกสารผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ENERGY STAR
  • ระเบียบ – ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD ติดตามอัพเดตความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ มาตรฐาน และโครงการว่าด้วยการประหยัดพลังงานทั่วโลก
  • ข้อกำหนดอื่น ๆ – เราให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน ENERGY STAR พร้อมด้วยระเบียบและมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงานอื่น ๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ