กฎระเบียบ CE ว่าด้วยเครื่องจักรกล

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

กฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกลของสหภาพยุโรปคืออะไร

กฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกลของสหภาพยุโรป 2006/42/EC ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อสร้างเป้าหมายด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมสำหรับผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรหลากหลายรูปแบบ โดยกฎระเบียบดังกล่าวนี้กำหนดให้ผู้ผลิตต้องแสดงหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีความสอดคล้องกับระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรปอันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักรกลที่ได้ผลิตขึ้นมา

ผู้ให้บริการรับรองอิสระสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตในด้านกระบวนการทดสอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อผ่านการอนุมัติแล้วจะสามารถแสดงเครื่องหมาย CE ลงบนผลิตภัณฑ์ และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าได้ในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

กฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกลของสหภาพยุโรปมีความสำคัญอย่างไร

การปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกลของสหภาพยุโรปเป็นข้อผูกพันสำหรับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรายใด ๆ ที่ต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนในสหภาพยุโรปหรือ EEA การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจส่งผลให้ได้รับโทษปรับ ถูกเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และอาจทำให้คุณถูกสั่งห้ามจัดจำหน่ายสินค้าในทวีปยุโรป

TÜV SÜD คือผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์การปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกลของสหภาพยุโรปได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน

TÜV SÜD คือหน่วยงานตรวจสอบอิสระในสหภาพยุโรปที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประเมินผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกลของสหภาพยุโรป เราให้บริการที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรให้เข้าสู่ตลาดในสหภาพยุโรปได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเรามีประสบการณ์ในการทดสอบและรับรองเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์เครื่องกลมาแล้วอย่างมากมาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกลของสหภาพยุโรป เรามีการอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบฉบับใหม่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างแน่นอน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเรามีประสบการณ์ในการทดสอบและรับรองเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์เครื่องกลมาแล้วอย่างมากมาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกลของสหภาพยุโรป เรามีการอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบฉบับใหม่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างแน่นอน 

บริการจาก TÜV SÜD เพื่อความสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกลของสหภาพยุโรป

TÜV SÜD ให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดเครื่องจักรกลในสหภาพยุโรปได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

  • ระเบียบข้อบังคับ – เรามีบริการแปลเพื่ออธิบายรายละเอียดข้อบังคับใช้ของกฎระเบียบเครื่องจักรกลที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • การแสดงเครื่องหมาย CE – เราจัดทำรายงานและเอกสารทางเทคนิค และให้บริการแสดงเครื่องหมาย CE 
  • การวิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์ – ได้แก่โครงสร้างทั่วไปและการประกอบ การต่อสายดิน ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า กลไก และเปลือกหุ้มกันไฟ และการแสดงเครื่องหมายและฉลาก
  • การป้องกันไฟฟ้าช็อก – เราทำการทดสอบแผ่นฉนวนไฟฟ้าและการเว้นระยะตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ
  • การตรวจทานเอกสาร – ได้แก่ความปลอดภัยของส่วนประกอบสำคัญ อัตราการลามไฟสำหรับพลาสติกและวัสดุอื่นๆ และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ การติดตั้ง และการบริการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ