กลยุทธ์การรับรองมาตรฐานในช่วงเปลี่ยนผ่าน Brexit

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

กลยุทธ์การรับรองมาตรฐานในช่วงเปลี่ยนผ่าน BREXIT

ปัจจุบัน สหราชอาณาจักรกำลังเจรจาขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป การเจรจา Brexit เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยทั้งสหภาพยุโรปและรัฐบาลของสหราชอาณาจักรกำลังหาทางเจรจาข้อโต้แย้งของฝ่ายตนเพื่อให้มีบทบาทมากขึ้นในข้อตกลงการขอถอนตัวของสหราชอาณาจักร

ทางเราเข้าใจดีว่าธุรกิจต่าง ๆ เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก Brexit โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยและการรับรองผลิตภัณฑ์ ยิ่งมีความกังวลต่อความเป็นไปได้ที่หน่วยงานตรวจสอบอิสระในสหราชอาณาจักรจะถูกจำกัดความสามารถในการออกใบรับรอง EC ภายในระยะเวลาสั้นๆ หลังจากวันที่สหราชอาณาจักรขอถอนตัวอย่างเป็นทางการ เราทุ่มเทที่จะช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติตามมาตรฐานพร้อมค้นหาวิธีจัดการกับความไม่แน่นอนเช่นนี้

เนื่องจาก TÜV SÜD มีเครือข่ายหน่วยงานตรวจสอบอิสระภายนอกสหราชอาณาจักร ทางบริษัทจึงมีศักยภาพและความสามารถเพียงพอที่จะช่วยลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทต่างๆ ด้วยการถ่ายโอนไปยังหน่วยงานตรวจสอบอิสระรายอื่น ทางเราเข้าใจดีว่าธุรกิจของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร และเราอยู่ในสถานะที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่คุณด้วยการพัฒนากลยุทธ์การรับรองมาตรฐานในช่วงเปลี่ยนผ่าน Brexit บริการของเราจะยังคงดำเนินไปภายใต้กระบวนการเดิมและทีมงานเดิมที่ทาง TÜV SÜD ได้จัดตั้งไว้ดูแลตลาดของคุณ

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับทางเลือกในการลดผลกระทบจาก Brexit ที่มีต่อธุรกิจของคุณให้น้อยที่สุด

ตารางที่ 1 หน่วยงานตรวจสอบอิสระของ TÜV SÜD ที่ยังอยู่ใน EU-27

ประเทศ

หน่วยงาน

 ที่อยู่

 กฎหมาย

ออสเตรีย

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Campus 21, Europaring A043012345 Brunn am Gebirge

2014/68/EU Pressure equipment

ออสเตรีย

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Tiwagstraße 76200 Jenbach

Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

ออสเตรีย

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Tiwagstraße 76200 Jenbach

2010/35/EU Transportable pressure equipment

ออสเตรีย

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Tiwagstraße 76200 Jenbach

2014/29/EU Simple pressure vessels

ออสเตรีย

TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH

Tiwagstraße 76200 Jenbach

2014/68/EU Pressure equipment

สาธารณรัฐเช็ก

TÜV SÜD Czech s. r. o.

Novodvorska 994142 21 PRAHA 4

2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors

สาธารณรัฐเช็ก

TÜV SÜD Czech s. r. o.

Novodvorska 994142 21 PRAHA 4

2000/9/EC Cableway installations designed to carry persons

สาธารณรัฐเช็ก

TÜV SÜD Czech s. r. o.

Novodvorska 994142 21 PRAHA 4

Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

สาธารณรัฐเช็ก

TÜV SÜD Czech s. r. o.

Novodvorska 994142 21 PRAHA 4

2006/42/EC Machinery

สาธารณรัฐเช็ก

TÜV SÜD Czech s. r. o.

Novodvorska 994142 21 PRAHA 4

2010/35/EU Transportable pressure equipment

สาธารณรัฐเช็ก

TÜV SÜD Czech s. r. o.

Novodvorska 994142 21 PRAHA 4

2014/29/EU Simple pressure vessels

สาธารณรัฐเช็ก

TÜV SÜD Czech s. r. o.

Novodvorska 994142 21 PRAHA 4

2014/33/EU Lifts and safety components for lifts

สาธารณรัฐเช็ก

TÜV SÜD Czech s. r. o.

Novodvorska 994142 21 PRAHA 4

2014/30/EU Electromagnetic compatibility

สาธารณรัฐเช็ก

TÜV SÜD Czech s. r. o.

Novodvorska 994142 21 PRAHA 4

2014/68/EU Pressure equipment

เดนมาร์ก

TÜV SÜD Danmark

Tuborg Boulevard 12.32900 Hellerup

2008/57/EC Interoperability of the rail system within the Community (Recast)

เยอรมนี

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 19980686 München

92/42/EEC Hot-water boilers

เยอรมนี

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 19980686 München

2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors

เยอรมนี

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 19980686 München

Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

เยอรมนี

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 19980686 München

2006/42/EC Machinery

เยอรมนี

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 19980686 München

2010/35/EU Transportable pressure equipment

เยอรมนี

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 19980686 München

2014/29/EU Simple pressure vessels

เยอรมนี

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 19980686 München

2014/33/EU Lifts and safety components for lifts

เยอรมนี

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 19980686 München

2014/68/EU Pressure equipment

เยอรมนี

TÜV SÜD CHEMIE SERVICE GMBH

Kaiser-Wilhelm-Allee, Geb. B 40751368 LEVERKUSEN

2010/35/EU Transportable pressure equipment

เยอรมนี

TÜV SÜD CHEMIE SERVICE GMBH

Kaiser-Wilhelm-Allee, Geb. B 40751368 LEVERKUSEN

2014/68/EU Pressure equipment

เยอรมนี

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 6580339 MÜNCHEN

89/686/EEC Personal protective equipment

เยอรมนี

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 6580339 MÜNCHEN

90/385/EEC Active implantable medical devices

เยอรมนี

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 6580339 MÜNCHEN

2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Appliances burning gaseous fuels

เยอรมนี

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 6580339 MÜNCHEN

93/42/EEC Medical devices

เยอรมนี

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 6580339 MÜNCHEN

98/79/EC In vitro diagnostic medical devices

เยอรมนี

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 6580339 MÜNCHEN

2006/42/EC Machinery

เยอรมนี

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 6580339 MÜNCHEN

2009/48/EC Safety of toys

เยอรมนี

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 6580339 MÜNCHEN

2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)

เยอรมนี

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 6580339 MÜNCHEN

2013/53/EU Recreational craft and personal watercraft

เยอรมนี

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 6580339 MÜNCHEN

2014/30/EU Electromagnetic compatibility

เยอรมนี

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

Ridlerstraße 6580339 MÜNCHEN

Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment

อิตาลี

TUV ITALIA SRL

Via Giosue Carducci, 125 - Edificio 2320099 - Sesto San Giovanni (MI)

Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

อิตาลี

TUV ITALIA SRL

Via Giosue Carducci, 125 - Edificio 2320099 - Sesto San Giovanni (MI)

2006/42/EC Machinery

อิตาลี

TUV ITALIA SRL

Via Giosue Carducci, 125 - Edificio 2320099 - Sesto San Giovanni (MI)

2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)

อิตาลี

TUV ITALIA SRL

Via Giosue Carducci, 125 - Edificio 2320099 - Sesto San Giovanni (MI)

2014/33/EU Lifts and safety components for lifts

อิตาลี

TUV ITALIA SRL

Via Giosue Carducci, 125 - Edificio 2320099 - Sesto San Giovanni (MI)

2014/68/EU Pressure equipment

เนเธอร์แลนด์

TÜV SÜD Nederland B.V.

Horaplantsoen 18 6717 LT Ede

2008/57/EC Interoperability of the rail system within the Community (Recast)

โปแลนด์

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

ul. Podwale 1700 - 252 Warszawa

Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

สโลวาเกีย

TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.

Jasikova 6821 03 BRATISLAVA

2000/9/EC Cableway installations designed to carry persons

สโลวาเกีย

TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.

Jasikova 6821 03 BRATISLAVA

2006/42/EC Machinery

สโลวาเกีย

TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.

Jasikova 6821 03 BRATISLAVA

2010/35/EU Transportable pressure equipment

สโลวาเกีย

TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.

Jasikova 6821 03 BRATISLAVA

2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)

สโลวาเกีย

TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.

Jasikova 6821 03 BRATISLAVA

2014/29/EU Simple pressure vessels

สโลวาเกีย

TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.

Jasikova 6821 03 BRATISLAVA

2014/33/EU Lifts and safety components for lifts

สโลวาเกีย

TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.

Jasikova 6821 03 BRATISLAVA

2014/30/EU Electromagnetic compatibility

สโลวาเกีย

TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.

Jasikova 6821 03 BRATISLAVA

2014/68/EU Pressure equipment

สเปน

TÜV SÜD ATISAE, S.A.U.

Avenida de los Artesanos, 2028760 TRES CANTOS

92/42/EEC Hot-water boilers

สเปน

TÜV SÜD ATISAE, S.A.U.

Avenida de los Artesanos, 2028760 TRES CANTOS

2014/33/EU Lifts and safety components for lifts

สเปน

TÜV SÜD ATISAE, S.A.U.

Avenida de los Artesanos, 2028760 TRES CANTOS

2014/68/EU Pressure equipment

สวิตเซอร์แลนด์

TÜV SÜD Schweiz AG

Mattenstrasse 24 WRO-1055.5.054002 BASEL

Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ