ตรวจสอบคุณภาพ 

ระบบและกระบวนการทำงานที่ถูกต้องและเสมอต้นเสมอปลายสำคัญอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการผ่านการรับรองหรือปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ การตรวจสอบของ TÜV SÜD ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ำ (end-to-end) จะพิจารณาถึงความรับผิดชอบ ความสม่ำเสมอ และการปฏิบัติตามมาตรฐานในทุกขั้น บริการของเรามีทั้งการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ โรงงาน อนามัย ไปจนถึงการตรวจสอบสินค้าก่อนและหลังส่ง

แม้ว่า ทูฟ ซูด ประเทศไทยจะยังไม่เปิดให้บริการในด้านนี้ แต่เราสามารถให้บริการได้จากสาขาอื่น ๆ ในอาเซียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

เพิ่มเติม

Geothermal
เว็บบินาร์

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เรียนรู้ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

TÜV SÜD'S LIFT SAFETY TESTING FOR TALL BUILDINGS
ไวท์ เปเปอร์

ยกระดับความปลอดภัย

ดูภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยของลิฟต์ทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

ENSURING BUSINESS RESILIENCE FOR NATURAL DISASTERS
ไวท์ เปเปอร์

ต้านทานภัยพิบัติธรรมชาติ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 3 ประเด็นสำคัญของการลดความเสี่ยงและการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ