เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

แจ้งปิดสำนักงานชั่วคราว

Working from Home

เรียนทุกท่าน

เนื่องจากข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งปิดทำการจนถึง วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 และให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง เพื่อลดการเดินทาง และจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ทั้งนี้เรายังคงดำเนินงานตามปกติ หากท่านต้องการรับบริการต่างๆ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ ที่นี่

ขอให้ทุกท่าน ปลอดภัย และแข็งแรง

 

ด้วยความนับถือ

ทีม ทูฟ ซูด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa