Supply Chain Management and Second Party Audit

Second Party Audit to Supply Chain Management

เกี่ยวกับคอร์สอบรม

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับการตรวจประเมินและตรวจติดตามโดยองค์กรของลูกค้า เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 และ IATF 16949 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 7.2.4 ความสามารถของผู้ตรวจติดตามสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 


วัตถุประสงค์ของการอบรม

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจบทบาทของผู้ตรวจประเมินและตรวจติดตามโดยองค์กรของลูกค้า ในกระบวนการผลิตเกี่ยวกับยานยนต์ โดยใช้ข้อกำหนด ISO:9001 และ IATF 16949 ในขณะที่ดำเนินการตรวจสอบโดยองค์กรของลูกค้า ผู้ตรวจสอบจากภายนอกที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและมีความสามารถจะนำมูลค่าเพิ่มมาสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ เป็นข้อกำหนดที่การตรวจสอบจากบุคคลภายนอกจะใช้ในแนวทางการจัดการซัพพลายเออร์

พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าอบรม: ผู้เข้าร่วมจะต้องเรียนหลักสูตรการตระหนักรู้เบื้องต้นหรือมีการศึกษารายบุคคลเกี่ยวกับข้อกำหนด IATF 16949:2016

หัวข้อในการอบรม

ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบ

• คำจำกัดความการตรวจสอบ
• ประเภทการตรวจสอบ
• ภาพรวมกระบวนการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดของผู้ตรวจสอบ

• ข้อกำหนดเฉพาะของ ISO9001/ IATF 16949
• ข้อกำหนด ISO 19011

ส่วนที่ 3 การเตรียมการตรวจสอบ

• แนวทางการตรวจสอบยานยนต์
• การคิดตามความเสี่ยง
• แผนภาพเต่า (Turtle Diagram)
• แผนการตรวจสอบ

ส่วนที่ 4 กระบวนการตรวจสอบ

• เส้นทางการตรวจสอบ
• ขั้นตอนการสัมภาษณ์
• การตรวจสอบตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
• การตรวจสอบเครื่องมือหลัก
• การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบกระบวนการผลิต

ส่วนที่ 5 การรายงาน

• รายงานการตรวจสอบ
• การค้นพบการตรวจสอบ

ส่วนที่ 6 การปิดข้อตรวจพบ (Audit Findings)

• ติดตามผลการตรวจสอบ
• กระบวนการดำเนินการแก้ไข
• ปิด


ใครที่ควรเข้าร่วมคอร์สอบรม

ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบุคคลที่ 2 ในองค์กรที่ต้องการมีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบบุคคลที่ 2 ของ IATF


วิทยากร

Pongnarain Premyothinคุณ พงษ์นเรน เปรมโยธิน - IATF Auditor, Business Assurance, TÜV SÜD Thailand

คุณพงษ์นเรนเป็นผู้ตรวจสอบยานยนต์ที่มีคุณสมบัติระดับสากล ในการตรวจสอบตามข้อกำหนดระบบการจัดการที่ได้รับการรับรอง โดยเฉพาะมาตรฐาน ISO 9001 และ IATF16949 คุณพงษ์นเรนยังเป็นผู้ฝึกสอนและที่ปรึกษาสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ กว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ในการจัดตั้ง พัฒนา และดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงระบบคุณภาพ ระบบสิ่งแวดล้อม และระบบพลังงานขององค์กร

เข้าร่วมอบรมกับเรา

เพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการตรวจติดตามโดยองค์กรของลูกค้า

ลงทะเบียน