การฝึกอบรมเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเพื่อระบบ HV

เรียนรู้วิธีจัดการกับ electrical drive อย่างปลอดภัย

เรียนรู้วิธีจัดการกับ electrical drive อย่างปลอดภัย

 เงินทุน: มีการสนับสนุนด้านเงินทุน*

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า

 • ใบรับรองการฝึกอบรมในหัวข้อ e-mobility จาก TÜV SÜD ซึ่งเป็นที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
 • เงินสนับสนุนสำหรับหลักสูตร EV นี้*
 • เรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดที่มีไฟฟ้าแรงสูง
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบ HV ยานยนต์ผ่านเครื่องมือการฝึกอบรมที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ดิจิทัล การทดสอบ การบรรยาย กรณีศึกษา แบบฝึกหัดแบบกลุ่ม การอภิปราย และแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบอื่นๆ
 • จากข้อกำหนดและความรู้เดิม คุณสามารถเลือกโมดูลที่เกี่ยวข้องเพื่อลงทะเบียน

เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า

การขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมทั้งรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ แรงดันไฟสูงสุดถึง 1,000 โวลต์ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการขับเคลื่อน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่างเทคนิคที่ทำงานในโรงงานหรือผู้ผลิตยานยนต์ต้องรู้วิธีจัดการกับระบบไฟฟ้าแรงสูงได้อย่างปลอดภัย

จากความรู้ทางวิชาชีพของคุณในฐานะช่างไฟฟ้ายานพาหนะ ช่างเทคนิค หรือช่างซ่อมรถ คุณสามารถเรียนจบหลักสูตรเพื่อเป็นช่างไฟฟ้าเพื่อทำงานกับยานยนต์ที่มีระบบ HV ได้ หลังจากนั้นคุณก็จะมีคุณสมบัติที่จะทำงานอย่างอิสระและปลอดภัยสำหรับยานยนต์ที่มีระบบ HV (เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด) นอกจากนี้ คุณจะสามารถประเมินงานเพื่อรับรู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและนำมาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดไปปฏิบัติได้จริง

เนื้อหาที่ครอบคลุมในโปรแกรมการฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 4 โมดูล:

 • โมดูล 1 - การให้ความรู้บุคลากรด้านเทคนิค
 • โมดูล 2 - การจัดเก็บและระบบส่งกำลัง
 • โมดูล 3 - อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง
 • โมดูล 4 – โครงสร้างพื้นฐานและการเดินสายเคเบิล

ภาพรวมของหัวข้อสำหรับหลักสูตรนี้:

 • องค์การความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับไฟฟ้า
 • งานวิศวกรรม
 • มาตรการป้องกัน
 • ความรับผิดชอบด้านเทคนิคและการบริหาร
 • คุณสมบัติพนักงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • การใช้ระบบ HV ในรถยนต์: บทนำ แนวคิด การวัด การเปลี่ยนส่วนประกอบ ฯลฯ
 • การสอบ – แนวปฏิบัติที่เหมาะสม

ระยะเวลาอบรม: 4 วัน
เงินทุน: รองรับการสนับสนุนภายใต้โปรแกรม e2i*

ลงทะเบียน


ใครควรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ:

 • ช่างไฟฟ้ารถยนต์ หรือ
 • วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ หรือ
 • ช่างเครื่องที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติสำหรับระบบ HV ในยานยนต์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้าต้นแบบ, วิศวกรไฟฟ้าในเทคโนโลยีไฟฟ้าแรงต่ำ

การสอบและการรับรอง

เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการสอบ โดยเมื่อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรช่างไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับยานยนต์

ทำไมต้องเลือก ทูฟ ซูด

 • การฝึกอบรมระดับโลก – โดยการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของ TÜV SÜD
 • รูปแบบการเรียนรู้เชิงโต้ตอบ – โดยใช้รูปแบบการโต้ตอบ เช่น การบรรยาย ภาพประกอบ และการจำลอง
 • โอกาสในการสร้างเครือข่าย – พื้นที่ซึ่งคุณสามารถพบปะและสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่มีความคิดเหมือนกันในการฝึกอบรมซึ่งนำโดยผู้สอนของเรา
 • สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน – โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่รู้จักในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

ติดต่อเราเพื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตร e-mobility!
อีเมล:
[email protected]


 • คุณสมบัติผู้ขอรับทุนของหลักสูตร*

  ผู้ขอรับเงินทุนต้องมีคุณสมบัติเข้าข่ายตามเงื่อนไขด้านล่างนี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรที่เหลือให้กับ TÜV SÜD เท่านั้น

  i. เป็นพลเมืองสิงคโปร์หรือเป็นผู้มีถิ่นฐานพำนักถาวรในสิงคโปร์

  ii. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขขั้นต่ำเพื่อการเข้าเรียนสำหรับหลักสูตรต่างๆภายในโปรแกรม

  iii. เข้าชั้นเรียน 100 % สำหรับหลักสูตรภายในโปรแกรม และ/หรือ เข้ารับการสอบ/ประเมินผลตามที่กำหนด และ/หรือ ส่งหลักสูตร/โครงการตามที่กำหนดในหลักสูตร

  *เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด

 

หลักสูตรการฝึกอบรม e-mobility อื่นๆ:

 • ระดับ 1: สร้างความตระหนักรู้เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยกับยานยนต์ระบบ HV (หลักสูตร e-learning สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า)
 • ระดับ 3: การปฏิบัติงานจริงสำหรับช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองสำหรับระบบ HV ภายใต้การร่วมการฝึกอบรมยานยนต์ที่มี : มีการสนับสนุนด้านเงินทุน*

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกแบบฟอร์มให้ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียน