Complimentary Webinar: Navigating the Data Privacy Landscape

เว็บบินาร์ย้อนหลังฟรี: ISO/IEC 27701 ระบบการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว (PIMS)

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ISO/IEC 27701 ระบบการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว (PIMS)

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ISO/IEC 27701 ระบบการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว (PIMS)

รับฟังจากผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับ ISO/IEC 27701

สิ่งที่คุณจะได้รับ:

 • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรของคุณสามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนท่ามกลางการพัฒนาของความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 • เข้าใจความสำคัญของ ISO/IEC 27701 และบทบาทในการขยาย ISO/IEC 27001 เพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว
 • ทำความเข้าใจใน ISO / IEC 27701 และ การรับรองการปกป้องข้อมูลอื่นๆ ว่าสามารถเข้ากับแผนงานการรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณได้อย่างไร
 • เรียนรู้ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปกป้องเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นส่วนตัวและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและความปลอดภัยสําหรับองค์กรของคุณ

รับชมเว็บบินาร์ 

ในยุคที่ทุกคนให้ความสนใจในการละเมิดและมีความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล องค์กรต้องเผชิญกับภารกิจสําคัญในการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เข้าร่วมเว็บบินาร์นี้เพื่อคลี่คลายความซับซ้อนของความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล โดยเว็บบินาร์นี้จะมุ่งเน้นไปที่สองประเด็นหลัก: ระบบการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว ISO/IEC 27701 (PIMS) และ IMDA Data Protection Trustmark

การนํามาตรฐาน ISO/IEC 27701 มาใช้ องค์กรจะได้รับกรอบแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบเช่น EU GDPR และกฎหมายความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น, การจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII)

เว็บบินาร์นี้ออกแบบมาเพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวคิดด้านความเป็นส่วนตัวที่สำคัญ, กระบวนการหลัก และตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่สําคัญสําหรับองค์กรในการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความเป็นส่วนตัวระดับโลก (เช่น แนวทางการออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน, การประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว และอื่น ๆ) ด้วยเว็บบินาร์นี้เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรด้วยความรู้และเครื่องมือที่จําเป็นในการนําทางเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของความปลอดภัยของข้อมูล

หัวข้อเว็บบินาร์:

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล:
  • ภาพรวมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่กําลังพัฒนาตระหนักถึงความสําคัญของกลยุทธ์การปกป้องข้อมูล เพื่อองค์กรสามารถตอบสนองต่อวิกฤติหรือสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้น
  • ได้อย่างเหมาะสม
 • ISO/IEC 27701- ยกระดับการจัดการความเป็นส่วนตัวสู่มาตรฐานสากล:
  • ทําความเข้าใจ ISO/IEC 27701 และบทบาทในการขยาย ISO/IEC 27001 เพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว
  • การบูรณาการ ISO/IEC 27701 เข้ากับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่มีอยู่
 • แผนงานการรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  • ทําความเข้าใจว่า IMDA DPTM ส่งเสริม ISO/IEC 27701 อย่างไร
 • แนวทางปฏิบัติในความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล:
  • กลยุทธ์ที่ใช้ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นส่วนตัวภายในองค์กรของคุณ
  • การนําแนวทางการกํากับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดและความปลอดภัยของข้อมูล
 • ถาม-ตอบ

รับชมเว็บบินาร์

เว็บบินาร์นี้เหมาะสำหรับ

เว็บบินาร์นี้มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อไปนี้อย่างยิ่ง แต่ไม่ได้จำกัดกลุ่มผู้เข้าร่วม: เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยข้อมูล, ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, และ นักวิเคราะห์ความมั่นคงสารสนเทศ

เกี่ยวกับวิทยากร

Mr Jerald De La Rosa - Speaker

Mr. Jerald De La Rosa
Product Performance Manager, Business Assurance, TÜV SÜD PSB

Jerald เป็นผู้นําด้านเทคนิคสําหรับระบบการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว ISO/IEC 27701 และ Data Protection Trustmark (DPTM) เขามีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทเกี่ยวกับระบบการจัดการรวมถึง ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 20000-1 และอื่น ๆ ในหลายๆอุตสาหกรรม

รับชมเว็บบินาร์ฟรีย้อนหลัง

เรียนรู้วิธีที่องค์กรของคุณสามารถสํารวจความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วย ISO/IEC 27701 PIMS และการรับรองการปกป้องข้อมูลอื่นๆ

ลงทะเบียน