ISO/IEC 27001 On Demand Webinar

เว็บบินาร์ฟรีย้อนหลัง:ทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และข้อกําหนดสําหรับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ฉบับปรับปรุง

เจาะลึกมาตรฐานสำหรับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ฉบับปรับปรุง

เจาะลึกมาตรฐานสำหรับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ฉบับปรับปรุง

รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ใน ISO/IEC 27001:2022

สิ่งที่คุณจะได้รับจากเว็บบินาร์ย้อนหลัง:

 • ค้นพบความสําคัญของ ISO/IEC 27001 ในกลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร
 • เรียนรู้โครงสร้างและข้อกําหนดของ ISO/IEC 27001:2022
 • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไทม์ไลน์การเปลี่ยนแปลงและข้อกําหนดสําหรับมาตรฐาน ISMS ฉบับปรับปรุง
 • เข้าใจกระบวนการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

รับชมเว็บบินาร์

ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สำหรับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)  เป็นส่วนสําคัญในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลขององค์กร

ด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กําลังระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน มาตรฐาน ISO/IEC 27001 จึงได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นได้รับการอัปเดต ISO/IEC 27001:2022 ฉบับปรับปรุงนี้เป็นกรอบการปฏิบัติสําหรับการพัฒนาและการนํา ISMS ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับชมเว็บบินาร์ฟรีย้อนหลัง เพื่อทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และข้อกําหนดสําหรับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ฉบับปรับปรุง 

หัวข้อเว็บบินาร์:

 • ความรู้เบื้องต้น
  • ISMS คืออะไร
  • เทคโนโลยี และเสาหลักของ ISMS
 • ประโยชน์ของ ISMS
  • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (เวอร์ชั่นใหม่)
  • มาตราที่เปลี่ยนแปลง
  • การเปลี่ยนแปลงในภาคผนวก A
  • มาตรการควบคุมใหม่
 • ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่าน
  • ไทม์ไลน์การเปลี่ยนผ่าน
  • สิ่งที่ต้องทำ
 • ถาม-ตอบ

รับชมเว็บบินาร์

ใครที่ควรเข้าร่วมเว็บบินาร์

เว็บบินาร์นี้มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อไปนี้อย่างยิ่ง แต่ไม่ได้จำกัดกลุ่มผู้เข้าร่วม:

 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร ISMR , เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, และผู้นําด้านความเป็นส่วนตัวในองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด รวมถึงบริษัทภาครัฐและเอกชน 

เกี่ยวกับวิทยากร

Noel Fernandes

Mr. Noel Fernandes
ISO/IEC 27001 Expert

Noel Fernandes มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ (ISO 9001 QMS, ISO / IEC 27001 ISMS, ISO 22301 BCMS) ,การฝึกอบรม และการตรวจสอบ เขามีประสบการณ์ที่กว้างขวางในระบบการจัดการและคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารระบบการจัดการตามมาตรฐาน QMS ISO 9001 สําหรับไอทีและการจัดซื้อและ การจัดตั้ง QMS ในแผนกไอที Noel ได้ดําเนินการฝึกอบรมมากกว่า 5,700 ชั่วโมงในหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001 การจัดการความเสี่ยง ISO 31000 และอื่นๆ สําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

รับชมเว็บบินาร์ฟรีย้อนหลัง

เพื่อทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และข้อกําหนดสําหรับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ฉบับปรับปรุง

รับชมเว็บบินาร์