การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการทดสอบอันล้ำสมัยของ TÜV SÜD ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์เพื่อจำลองสภาวะแวดล้อมที่ทันสมัยที่สุด ตลอดจนระบบการวัดด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บันทึกวิดีโอ ความสามารถเหล่านี้ ประกอบกับประสบการณ์ด้านเทคนิคที่กว้างขวางของเรา ทำให้เราสามารถประเมินความปลอดภัยของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของคุณอย่างละเอียดภายใต้สภาวะต่างๆ ได้

โซลูชันการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์ทั้งหมดสามารถทนต่อการทดสอบที่เข้มงวดและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการทดสอบ EMC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนด ECE 10, FCC/USA, RED Europe และ e-Mark สำหรับอุปกรณ์ชาร์จอัจฉริยะ Wallbox อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC)  อุปกรณ์แปลงไฟกระแสสลับ (AC) ขั้วต่อ  และชุดสายไฟ

 

บริการของเราสำหรับการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ไฟฟ้า

TÜV SÜD ช่วยส่งเสริมผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างสูงสุด และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างครบถ้วน เรามีการทดสอบอย่างละเอียดสำหรับชิ้นส่วนเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ, ขั้วต่อ, ชุดสายไฟ, มอเตอร์ไฟฟ้า, เซ็นเซอร์, หลอดไฟและแสงสว่าง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, คอยล์จุดระเบิด, รีเลย์ไฟฟ้า, สวิตช์ไฟฟ้า, ปั๊มน้ำ, พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า มอเตอร์, มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน, ECU และอุปกรณ์ชาร์จอัจฉริยะ Wallbox 

 • การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า และการทดสอบไฟฟ้า
  • การทดสอบการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุที่แผ่รังสี
  • ดำเนินการทดสอบการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ
  • การปล่อยกระแสฮาร์มอนิก
  • การทดสอบสัญญาณรบกวนในสายตัวนำแบบทรานเซี้ยนของอุปกรณ์ยานยนต์
  • การวัดสนามไฟฟ้า (Electric field measurement: EMF)
  • ภูมิคุ้มกันต่อไฟฟ้าสถิต (Electrostatic discharge: ESD)
  • ภูมิคุ้มกันต่อแรงดันไฟฟ้า RF ที่แผ่ออก
  • ภูมิคุ้มกันการเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
  • ภูมิคุ้มกันต่อแรงดันไฟฟ้าตก
  • ดำเนินการทดสอบภูมิคุ้มกันต่อแรงดันไฟฟ้า RF
  • การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็ก
  • ความแปรปรวนของแรงดันไฟหลัก/ การหยุดชะงัก การทดสอบภูมิคุ้มกัน
  • การทดสอบการฉีดกระแสไฟจำนวนมาก (BCI)
  • การทดสอบภูมิคุ้มกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์ยานยนต์
  • การทดสอบทางไฟฟ้า
  • การทดสอบฉนวน ค่าความต้านทานไฟฟ้าชนิดพิเศษ
  • ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า
 • การทดสอบการจำลองสภาวะ/การทดสอบทางกายภาพ
  • การทดสอบทางกล (การสั่นสะเทือน การกระแทก การทดสอบการหมุนเวียนของอุณหภูมิรวม/การสั่นสะเทือน)
  • การทดสอบวงจรภายใต้สภาพอากาศที่แตกต่างกัน (อุณหภูมิ ความชื้น)
  • การทดสอบสภาพดินฟ้าอากาศ (การทนต่อแสงอาทิตย์/ยูวี เกรด IP การป้องกันน้ำเข้า)
  • ผลกระทบจากความไม่เหมาะสมของสภาพแวดล้อม
  • การทดสอบบรรจุภัณฑ์ (การจำลองการขนส่งทางเครื่องบิน รถไฟ และรถบรรทุก)
 • การทดสอบประสิทธิภาพและความทนทาน
  • การทดสอบความทนทาน
  • การทดสอบฟังก์ชัน
  • การจัดการการทดสอบ
  • การทดสอบความปลอดภัย
  • การตรวจสอบคู่มือการใช้งาน
  • ด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัส
  • การทดสอบเฉพาะลูกค้า
 • การทดสอบอุปกรณ์ไร้สาย
  • การตรวจสอบและการทดสอบการรับรอง เช่น ระเบียบ ECE 10, E-Mark
  • การทดสอบตามกฎข้อบังคับ เช่น FCC/สหรัฐอเมริกา, RED ของสหภาพยุโรป

 

ทำไมจึงต้องเลือก TÜV SÜD 

 • ประสบการณ์กว่า 10 ปี และเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วโลก
  ได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์ในแต่ละประเทศของเรา และการเข้าถึงเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วอเมริกาเหนือ เยอรมนี และเอเชีย สำหรับการทดสอบยานยนต์ แบตเตอรี่ ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบไร้สาย รวมถึงการทดสอบในการจำลองสภาวะแวดล้อมต่างๆ
 • การทดสอบแบตเตอรี่
  ด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ 9 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ เยอรมนี และเอเชีย รวมถึงประเทศไทย เราสามารถช่วยสนับสนุนคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม และข้อกำหนดของผู้ผลิต ในทุกระดับ - ไฟฟ้า เคมี การกัดกร่อน การทดสอบทางกล และการจำลองสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมที่กล่าวถึงด้านล่าง
 • โซลูชันแบบ 360°
  รับรองความปลอดภัย ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ตั้งแต่ชิ้นส่วนต่างๆและระบบของยานยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงแบตเตอรี่และโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จ
 • การเข้าถึงตลาดโลก
  ร่วมกับเราเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยการทดสอบและรับการรับรองในระดับประเทศและระดับโลก สำหรับการเข้าตลาดต่างๆ ซึ่งเรามอบบริการผ่านการทดสอบและรับรองในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (DIN EN ISO / IEC 17025) เพิ่มความมั่นใจไปกับเรา ด้วยการทดสอบเพื่อรับการรับรองภายใต้มาตรฐาน ECE-R100.02 และมาตรฐานสากลอื่นๆ ของประเภทรถยนต์ ระบบ และชิ้นส่วนทั้งหมด
 • เหตุการณ์สำคัญร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
 • ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ได้ยกระดับความเชี่ยวชาญของเราในการทดสอบและรับรองแบตเตอรี่ ความปลอดภัยในการใช้งาน และความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพื่อให้บริการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ทั่วโลกพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
 • ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมผ่านโครงการนำร่องกับ Microvast GmbH ซึ่งเราได้มีโอกาสพัฒนาแนวทางที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและความยั่งยืน ครอบคลุมวงจรผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในการผลิตแบตเตอรี่ ทีมงานของเราได้ระบุตัวชี้วัดต่างและมีโอกาสในการปรับปรุงระบบเพื่อความยั่งยืนผ่านการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยใช้ SDGs เป็นเกณฑ์มาตรฐาน

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับองค์กรของคุณ
อีเมล์: [email protected]

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ติดต่อเรา