บริการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

บริการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ที่ TÜV SÜD ผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรระดับโลกของเราจัดเตรียมแผนการทดสอบและโซลูชันการทดสอบชิ้นส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด ในฐานะพันธมิตรคู่คิด โซลูชันการทดสอบและการรับรองสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จะช่วยมอบการประเมินในเชิงลึกสำหรับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการทำงานของกลไก และการวิเคราะห์วัสดุและสารเคมี

โดยสรุปขอบเขตความปลอดภัยของชิ้นส่วนทั้งหมดสำหรับ EVs บริการของเราครอบคลุมการทดสอบและการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง UN ECE R100, ISO 26262, REACH, RoHS, LV124

 

บริการของเราสำหรับการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

เราช่วยสนับสนุนคุณในการเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ทั้งหมด และชิ้นส่วน เช่น แบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง และระบบจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ และในการทดสอบและสร้างเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของคุณเพื่อความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำในตลาด ผู้เชี่ยวชาญของเราร่วมมือกับซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ ผู้ให้บริการระบบเซลล์เชื้อเพลิง ผู้ผลิตรถยนต์ และผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการทำงานร่วมกันอย่างไร้ที่ติของผลิตภัณฑ์

 

 • การทดสอบประสิทธิภาพ
  • ผลกระทบของอิทธิพลภายนอกที่มีต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพ
  • การทดสอบวงจรภายใต้สภาพอากาศที่แตกต่างกัน (อุณหภูมิ ความชื้น)
  • การทดสอบรอบด้วยโปรไฟล์การขับขี่ (เช่น การขับขี่ในเมือง หรือทางด่วน)
 • การทดสอบการจำลองสภาวะ/การทดสอบทางกายภาพ
  • LV124, USCAR
  • ฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนและระบบภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ
  • การทดสอบการต้านทานการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และฮีทช็อค
  • การทดสอบ IPX (การทดสอบฝุ่นละออง การกันน้ำ การทดสอบการแช่น้ำ การป้องกันการฉีดน้ำ)
  • การทดสอบด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  • การทดสอบความชื้น น้ำค้าง
  • การทดสอบการกัดกร่อนแบบวงรอบ และการกัดกร่อนไอเกลือ
  • ความคงทนต่อสภาพอากาศ (xenon & carbon-arc)
 • การทดสอบวัสดุ และเคมีวิเคราะห์
  • SOC, RoHS
  • REACH
  • VoCs
  • การทดสอบการเกิดหมอก
  • การทดสอบกลิ่น
  • การทดสอบการติดไฟ ลุกลามไฟ
 • การทดสอบทางกล
  • การทดสอบการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกภายใต้เงื่่อนไขที่แตกต่างกัน (อุณหภูมิ ความชื้น และการใช้ไฟฟ้า)
  • ลักษณะเฉพาะของวัสดุ (แรงดึง แรงบีบอัด การเฉือน ฯลฯ)
  • การทดสอบแรงกระแทก (drop, izod และ charpy)
  • การทดสอบการขีดข่วน และความทนทานต่อการกัดกร่อนของโลหะในการเกิดสนิม
  • การทดสอบด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
  • การทดสอบการระเบิด และการรั่วไหล
 • การเข้าตลาดโลก
  • การทดสอบสำหรับการอนุมัติรูปแบบของสหภาพยุโรป "e-Mark" เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของ EU/ECE ที่เกี่ยวข้อง
   • ข้อบังคับ (EU) 2018/858 (ก่อนหน้าคือข้อบังคับ Directive 2007/46/EC)
   • ข้อบังคับ (EU) 167/2013
   • ข้อบังคับ (EU) 168/2013
  • ข้อบังคับ UN R100
  • ข้อบังคับ UN R136
  • ข้อบังคับ UN 38.3

   

   

 

ทำไมจึงต้องเลือก TÜV SÜD

 • ประสบการณ์กว่า 10 ปี และเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วโลก
  ได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์ในแต่ละประเทศของเรา และการเข้าถึงเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วอเมริกาเหนือ เยอรมนี และเอเชีย สำหรับการทดสอบยานยนต์ แบตเตอรี่ ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบไร้สาย รวมถึงการทดสอบในการจำลองสภาวะแวดล้อมต่างๆ
 • การทดสอบแบตเตอรี่
  ด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ 9 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ เยอรมนี และเอเชีย รวมถึงประเทศไทย เราสามารถช่วยสนับสนุนคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม และข้อกำหนดของผู้ผลิต ในทุกระดับ - ไฟฟ้า เคมี การกัดกร่อน การทดสอบทางกล และการจำลองสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมที่กล่าวถึงด้านล่าง
 • โซลูชันแบบ 360°
  รับรองความปลอดภัย ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ตั้งแต่ชิ้นส่วนต่างๆและระบบของยานยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงแบตเตอรี่และโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จ
 • การเข้าถึงตลาดโลก
  ร่วมกับเราเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยการทดสอบและรับการรับรองในระดับประเทศและระดับโลก สำหรับการเข้าตลาดต่างๆ ซึ่งเรามอบบริการผ่านการทดสอบและรับรองในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (DIN EN ISO / IEC 17025) เพิ่มความมั่นใจไปกับเรา ด้วยการทดสอบเพื่อรับการรับรองภายใต้มาตรฐาน ECE-R100.02 และมาตรฐานสากลอื่นๆ ของประเภทรถยนต์ ระบบ และชิ้นส่วนทั้งหมด
 • เหตุการณ์สำคัญร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
 • ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ได้ยกระดับความเชี่ยวชาญของเราในการทดสอบและรับรองแบตเตอรี่ ความปลอดภัยในการใช้งาน และความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพื่อให้บริการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ทั่วโลกพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
 • ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมผ่านโครงการนำร่องกับ Microvast GmbH ซึ่งเราได้มีโอกาสพัฒนาแนวทางที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและความยั่งยืน ครอบคลุมวงจรผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในการผลิตแบตเตอรี่ ทีมงานของเราได้ระบุตัวชี้วัดต่างและมีโอกาสในการปรับปรุงระบบเพื่อความยั่งยืนผ่านการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยใช้ SDGs เป็นเกณฑ์มาตรฐาน

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับองค์กรของคุณ

อีเมล์: [email protected]

 

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบและรับรองชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า

ลงทะเบียน