Fleet Management and Truck Fleet Management Solutions

บริการจัดการและติดตามพิกัดยานพาหนะ ด้วยโซลูชันที่ครอบคลุม

ส่งมอบประโยชน์ที่สัมผัสได้สู่ทุกธุรกิจหลัก

ส่งมอบประโยชน์ที่สัมผัสได้สู่ทุกธุรกิจหลัก

โซลูชั่นจัดการและติดตามพิกัดพาหนะคืออะไร

เราออกแบบโซลูชั่นจัดการและติดตามพิกัดพาหนะเพื่อช่วยองค์กรที่ต้องบริหารยานพาหนะจำนวนมาก และองค์กรที่โครงสร้างซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากธุรกิจขยายตัวไปทั่วภูมิภาค ต้องเผชิญกับข้อบังคับอันเข้มงวด พร้อมค่าเชื้อเพลิงและทั้งค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น แต่ผลิตภาพกลับลดลง โซลูชั่นปรับปรุงประสิทธิภาพของเราประกอบด้วยการประเมินอย่างเป็นกลางโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งกลุ่มรถปัจจุบันของคุณ กระบวนการจัดการ และกิจกรรมต่าง ๆ และรวมถึงคำแนะนำและคู่มือแนวปฏิบัติที่ดอให้คุณนำไปปรับปรุงการบริหารยานหานะ อันนำไปสู่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนลดลง

ทำไมคุณควรใส่ใจปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและติดตามพิกัดพาหนะ

ประโยชน์หลากหลายที่คุณจะได้รับจากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและติดตามยานพาหนะ :

 • ลดขั้นตอนจัดการหมู่ยานพาหนะ ลดต้นทุน และรักษาความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาด

 • ลดหรือขจัดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยโซลูชั่นบริหารและติดตามพิกัดที่ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูสภาพของยานพาหนะทุกประเภท ทั้งมือสอง ส่งคืน หรือขายทอดตลาด

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ช่วยลดงานธุรการที่ไม่จำเป็น ช่วยให้คุณมีเวลาและทรัพยากรดูแลธุรกิจหลักมากขึ้น

 • เพิ่มผลิตภาพด้วยโซลูชั่นครบวงจร เสริมความพร้อมให้กับการบริหารหมู่ยานพาหนะและเพิ่มทักษะแก่คนขับ

 • มั่นใจกับการดำเนินงานที่ไว้ใจได้ ทั้งจากคนขับที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นและโซลูชั่นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ช่วยสนับสนุนให้คนขับทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

TÜV SÜD สั่งสมประสบการณ์บริการและติดตามพิกัดยานพาหนะมากว่าศตวรรษ

TÜV SÜD ให้บริการด้านขนส่งและความปลอดภัยมากว่า 100 ปี เรานำเสนอโซลูชั่นที่สร้างความปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่ยานพาหนะของคุณ

TÜV SÜD และ Fleet Logistics บริษัทย่อยของเรา พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่คุณไว้ใจได้ เราพร้อมดูแลธุรกิจจัดการและติดตามพิกัด ทำความเข้าใจความต้องการ และนำเสนอโซลูชั่นครบวงจรที่เหมาะสม เราสามารถนำความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เราเน้นวิธีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ทิ้งคุณภาพและความปลอดภัย กลายเป็นโซลูชั่นที่มอบคุณค่าให้องค์กรของคุณในระยะยาว นอกจากนี้ เรายังคอยปรับเปลี่ยนแนวคิดโซลูชั่นครบวงจรให้ทันสมัย พร้อมเพิ่มบริการใหม่ ๆ ในพอร์ตโฟลิโอให้รองรับการใช้ยานพาหนะร่วมกันหรือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

Fleetlogistics Logo ในฐานะผู้ให้บริการที่เป็นกลาง Fleet Logistics พร้อมมอบคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารยานพาหนะทั่วโลก และการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่ยานพาหนะของคุณให้ตรงตามกลยุทธ์ขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นของ Fleet Logistics จะใช้ประสบการณ์ให้เช่าและจัดซื้อยานพาหนะกว่า 180,000 ลำ ร่วมกับระบบอันทันสมัย มาช่วยระบุช่องทางและวางแผนลดต้นทุนให้คุณ การผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น ระบบและกระบวนการระดับนานาชาติ พร้อมด้วยความเป็นกลาง ของเราช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ด้านบริหารและติดตามตำแหน่งยานพาหนะได้อย่างถูกต้องเต็มที่

บริการจัดการและติดตามพิกัดยานพาหนะของ TÜV SÜD

TÜV SÜD พร้อมมอบโซลูชั่นที่ครอบคลุมความต้องการด้านยานพาหนะของคุณ

บริการทางธุรกิจ 

 • การปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมแนะนำวิธีปรับปรุงกระบวนการจัดการยานพาหนะและมาตรฐานต่าง ๆ เรายังมีบริการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และเครื่องมืออัตโนมัติที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพ 
 • ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เราวิเคราะห์จุดวิกฤตในกระบวนการทำงานของคุณ และเสนอวิธีลดก๊าซเรือนกระจกและต้นทุนเชื้อเพลิงด้วยแนวคิด GreenFleet® 
 • บริการเอกสาร – TÜV SÜD สามารถบริหารการลงทะเบียนยานพาหนะและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และฝึกอบรม เราสามารถช่วยประเมินนโยบายป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมนำเสนอโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญของเรายังสามารถออกแบบโปนแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้พนักงานของคุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน 

บริการด้านยานพาหนะ

 • การบริหารรถมือสอง ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยฟื้นฟูสภาพ วางแผนบำรุงรักษา และประเมินสภาพอย่างเป็นกลางก่อนขายทอดตลาด เพื่อให้คุณได้กำไรสูงสุด 
 • การประเมินความเสียหาย – TÜV SÜD สามารถทำรายงานที่ครอบคลุมประเด็นด้านการตกลงค่าสินไหมกรณีต่าง ๆ 
 • การประเมินมูลค่า เราให้บริการประเมินมูลค่าเพื่อหาค่าเสื่อมและราคาขายทอดที่เหมาะสม 
 • การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ – TÜV SÜD ให้บริการตรวจสอบทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบมลพิษ หรือการปรับแต่งยานพาหนะ เพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยและถูกต้องตามข้อบังคับ 
 • การบริหารสัญญาด้านยานพาหนะ เราพร้อมช่วยคุณต่อรองและปรับแก้สัญญา ไปจนถึงการออกแบบมาตรฐานสำหรับใช้ทั่วโลก 

บริการจัดการและติดตามพิกัดยานพาหนะเพิ่มเติม 

TÜV SÜD พร้อมให้บริการโซลูชั่นที่ปรับแต่งให้เข้ากับโครงสร้างการบริหารรถบรรทุกขององค์กรคุณ เริ่มตั้งแต่การวางแผน จัดหาคน ไปจนถึงวางโครงสร้างราคา  

 • การตรวจสอบทางเทคนิคสำหรับรถบรรทุกเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานในประเทศต่าง ๆ TÜV SÜD สามารถตรวจสอบรถบรรทุกในด้านเทคนิค การปล่อยมลพิษ และความปลอดภัย พร้อมติดสติ๊กเกอร์บนตัวรถที่ผ่านการตรวจสอบ 

บริการเพิ่มเติมสำหรับบริษัทเช่าซื้อ 

FleetCheck คือบริการซิกเนเจอร์ของเรา ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบริหารหน่วยยานพาหนะของคุณนี้จะช่วยให้ธุรกิจเช่าซื้อของคุณสะดวกขึ้น บริการนี้ประกอบด้วย 

 • ระบบจดจำยานพาหนะอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์จากผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถระบุและจดจำยานพาหนะ (ทำงานคล้ายระบบบาร์โค้ด) 
 • ระบบบริหารรายงานการทดสอบ คุณจะได้รับผลทดสอบรับรองต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ถึง 10 ปี
 • การตรวจสอบ (Audit) 
 • สติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐาน
 • บริการอื่น ๆ ตามความต้องการของคุณ เช่น รายงานความเสียหาย ผลการซ่อมบำรุง เงื่อนไขการให้บริการ ความถูกต้องและสมบูรณ์ของอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการส่งมอบและระยะการใช้งานตามสัญญา

แม้ว่า ทูฟ ซูด ประเทศไทยจะยังไม่เปิดให้บริการในด้านนี้ แต่เราสามารถให้บริการได้จากสาขาอื่นๆในอาเซียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

EXPLORE

Used car vehicle - car dealership
ไวท์ เปเปอร์

Profits for used car dealerships

Take advantage of the increasing consumer demand for used cars with our 6P strategy.

Learn more

VIEW ALL RESOURCES

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ