เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

โซลูชั่นจัดการและติดตามรถ

ส่งมอบประโยชน์ที่สัมผัสได้สู่ทุกธุรกิจหลัก

โซลูชั่นจัดการและติดตามพิกัดพาหนะคืออะไร

เราออกแบบโซลูชั่นจัดการและติดตามพิกัดพาหนะเพื่อช่วยองค์กรที่ต้องบริหารยานพาหนะจำนวนมาก และองค์กรที่โครงสร้างซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากธุรกิจขยายตัวไปทั่วภูมิภาค ต้องเผชิญกับข้อบังคับอันเข้มงวด พร้อมค่าเชื้อเพลิงและทั้งค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น แต่ผลิตภาพกลับลดลง โซลูชั่นปรับปรุงประสิทธิภาพของเราประกอบด้วยการประเมินอย่างเป็นกลางโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งกลุ่มรถปัจจุบันของคุณ กระบวนการจัดการ และกิจกรรมต่าง ๆ และรวมถึงคำแนะนำและคู่มือแนวปฏิบัติที่ดอให้คุณนำไปปรับปรุงการบริหารยานหานะ อันนำไปสู่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนลดลง

ทำไมคุณควรใส่ใจปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและติดตามพิกัดพาหนะ

ประโยชน์หลากหลายที่คุณจะได้รับจากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและติดตามยานพาหนะ :

 • ลดขั้นตอนจัดการหมู่ยานพาหนะ ลดต้นทุน และรักษาความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาด

 • ลดหรือขจัดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยโซลูชั่นบริหารและติดตามพิกัดที่ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูสภาพของยานพาหนะทุกประเภท ทั้งมือสอง ส่งคืน หรือขายทอดตลาด

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ช่วยลดงานธุรการที่ไม่จำเป็น ช่วยให้คุณมีเวลาและทรัพยากรดูแลธุรกิจหลักมากขึ้น

 • เพิ่มผลิตภาพด้วยโซลูชั่นครบวงจร เสริมความพร้อมให้กับการบริหารหมู่ยานพาหนะและเพิ่มทักษะแก่คนขับ

 • มั่นใจกับการดำเนินงานที่ไว้ใจได้ ทั้งจากคนขับที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นและโซลูชั่นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ช่วยสนับสนุนให้คนขับทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

TÜV SÜD สั่งสมประสบการณ์บริการและติดตามพิกัดยานพาหนะมากว่าศตวรรษ

TÜV SÜD ให้บริการด้านขนส่งและความปลอดภัยมากว่า 100 ปี เรานำเสนอโซลูชั่นที่สร้างความปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่ยานพาหนะของคุณ

TÜV SÜD และ Fleet Logistics บริษัทย่อยของเรา พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่คุณไว้ใจได้ เราพร้อมดูแลธุรกิจจัดการและติดตามพิกัด ทำความเข้าใจความต้องการ และนำเสนอโซลูชั่นครบวงจรที่เหมาะสม เราสามารถนำความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เราเน้นวิธีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ทิ้งคุณภาพและความปลอดภัย กลายเป็นโซลูชั่นที่มอบคุณค่าให้องค์กรของคุณในระยะยาว นอกจากนี้ เรายังคอยปรับเปลี่ยนแนวคิดโซลูชั่นครบวงจรให้ทันสมัย พร้อมเพิ่มบริการใหม่ ๆ ในพอร์ตโฟลิโอให้รองรับการใช้ยานพาหนะร่วมกันหรือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

Fleetlogistics Logo ในฐานะผู้ให้บริการที่เป็นกลาง Fleet Logistics พร้อมมอบคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารยานพาหนะทั่วโลก และการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่ยานพาหนะของคุณให้ตรงตามกลยุทธ์ขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นของ Fleet Logistics จะใช้ประสบการณ์ให้เช่าและจัดซื้อยานพาหนะกว่า 180,000 ลำ ร่วมกับระบบอันทันสมัย มาช่วยระบุช่องทางและวางแผนลดต้นทุนให้คุณ การผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น ระบบและกระบวนการระดับนานาชาติ พร้อมด้วยความเป็นกลาง ของเราช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ด้านบริหารและติดตามตำแหน่งยานพาหนะได้อย่างถูกต้องเต็มที่

บริการจัดการและติดตามพิกัดยานพาหนะของ TÜV SÜD

TÜV SÜD พร้อมมอบโซลูชั่นที่ครอบคลุมความต้องการด้านยานพาหนะของคุณ

บริการทางธุรกิจ 

 • การปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมแนะนำวิธีปรับปรุงกระบวนการจัดการยานพาหนะและมาตรฐานต่าง ๆ เรายังมีบริการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และเครื่องมืออัตโนมัติที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพ 
 • ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เราวิเคราะห์จุดวิกฤตในกระบวนการทำงานของคุณ และเสนอวิธีลดก๊าซเรือนกระจกและต้นทุนเชื้อเพลิงด้วยแนวคิด GreenFleet® 
 • บริการเอกสาร – TÜV SÜD สามารถบริหารการลงทะเบียนยานพาหนะและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และฝึกอบรม เราสามารถช่วยประเมินนโยบายป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมนำเสนอโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญของเรายังสามารถออกแบบโปนแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้พนักงานของคุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน 

บริการด้านยานพาหนะ

 • การบริหารรถมือสอง ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยฟื้นฟูสภาพ วางแผนบำรุงรักษา และประเมินสภาพอย่างเป็นกลางก่อนขายทอดตลาด เพื่อให้คุณได้กำไรสูงสุด 
 • การประเมินความเสียหาย – TÜV SÜD สามารถทำรายงานที่ครอบคลุมประเด็นด้านการตกลงค่าสินไหมกรณีต่าง ๆ 
 • การประเมินมูลค่า เราให้บริการประเมินมูลค่าเพื่อหาค่าเสื่อมและราคาขายทอดที่เหมาะสม 
 • การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ – TÜV SÜD ให้บริการตรวจสอบทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบมลพิษ หรือการปรับแต่งยานพาหนะ เพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยและถูกต้องตามข้อบังคับ 
 • การบริหารสัญญาด้านยานพาหนะ เราพร้อมช่วยคุณต่อรองและปรับแก้สัญญา ไปจนถึงการออกแบบมาตรฐานสำหรับใช้ทั่วโลก 

บริการจัดการและติดตามพิกัดยานพาหนะเพิ่มเติม 

TÜV SÜD พร้อมให้บริการโซลูชั่นที่ปรับแต่งให้เข้ากับโครงสร้างการบริหารรถบรรทุกขององค์กรคุณ เริ่มตั้งแต่การวางแผน จัดหาคน ไปจนถึงวางโครงสร้างราคา  

 • การตรวจสอบทางเทคนิคสำหรับรถบรรทุกเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานในประเทศต่าง ๆ TÜV SÜD สามารถตรวจสอบรถบรรทุกในด้านเทคนิค การปล่อยมลพิษ และความปลอดภัย พร้อมติดสติ๊กเกอร์บนตัวรถที่ผ่านการตรวจสอบ 

บริการเพิ่มเติมสำหรับบริษัทเช่าซื้อ 

FleetCheck คือบริการซิกเนเจอร์ของเรา ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบริหารหน่วยยานพาหนะของคุณนี้จะช่วยให้ธุรกิจเช่าซื้อของคุณสะดวกขึ้น บริการนี้ประกอบด้วย 

 • ระบบจดจำยานพาหนะอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์จากผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถระบุและจดจำยานพาหนะ (ทำงานคล้ายระบบบาร์โค้ด) 
 • ระบบบริหารรายงานการทดสอบ คุณจะได้รับผลทดสอบรับรองต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ถึง 10 ปี
 • การตรวจสอบ (Audit) 
 • สติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐาน
 • บริการอื่น ๆ ตามความต้องการของคุณ เช่น รายงานความเสียหาย ผลการซ่อมบำรุง เงื่อนไขการให้บริการ ความถูกต้องและสมบูรณ์ของอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการส่งมอบและระยะการใช้งานตามสัญญา

แม้ว่า ทูฟ ซูด ประเทศไทยจะยังไม่เปิดให้บริการในด้านนี้ แต่เราสามารถให้บริการได้จากสาขาอื่นๆในอาเซียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

EXPLORE

Used car vehicle - car dealership
ไวท์ เปเปอร์

Profits for used car dealerships

Take advantage of the increasing consumer demand for used cars with our 6P strategy.

Learn more

VIEW ALL RESOURCES

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa