VSTD Certification TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

บริการรับรองแบบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในไต้หวัน

มั่นใจในความสอดคล้องกับระเบียบการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

มั่นใจในความสอดคล้องกับระเบียบการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

VSCC คืออะไร

ผู้ผลิตยานยนต์ที่ต้องการส่งออกไปยังตลาดไต้หวันต้องแสดงหลักฐานว่ายานยนต์ของตนเป็นไปตามระเบียบจากศูนย์รับรองความปลอดภัยยานยนต์แห่งชาติในไต้หวัน (VSCC) ซึ่งขั้นตอนที่ว่านี้มีความซับซ้อนและกำหนดให้ทุกการทดสอบต้องดำเนินการโดยผู้ให้บริการด้านเทคนิคที่ผ่านการรับรองในห้องปฏิบัติการของผู้ให้บริการเอง หรือ ณ ห้องปฏิบัติการแบบเปิดให้เข้าชมได้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร (MOTC) ของไต้หวัน

การรับรองยานยนต์ VSCC มีความสำคัญอย่างไร

การปฏิบัติตามระเบียบด้านยานยนต์ของไต้หวันก่อให้เกิดผลดีต่อ OEM และผู้จัดหาหลายประการ ดังนี้

  • เป็นการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปตามระเบียบด้านยานยนต์ของไต้หวันที่เกี่ยวข้องทุกประการ
  • ได้เปรียบทางการแข่งขันโดยทันทีเนื่องจากยานยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ของคุณสามารถนำไปจำหน่ายในตลาดไต้หวันได้โดยตรง
  • เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นในอนาคต เพราะเมื่อผู้ผลิตได้จดทะเบียนไว้กับ VSCC ไต้หวันแล้ว การขอรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์อื่น ๆ ที่ตามมาจะมีความซับซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

ความเชี่ยวชาญระดับสูงของ TÜV SÜD ด้านการตรวจพิสูจน์ยานยนต์ในไต้หวัน

TÜV SÜD มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มามากกว่าหนึ่งศตวรรษ และเครือข่ายศูนย์ทดสอบระดับโลกของเราก็สามารถให้การสนับสนุนแก่ OEM และผู้จัดหายานยนต์ให้ผ่านการรับรอง VSTD และได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ตลาดไต้หวัน

TÜV SÜD ผ่านการรับรองอย่างเต็มรูปแบบตามมาตรฐาน VSTD และมีความสัมพันธ์ด้านการทำงานกับทุกหน่วยงานผู้มีอำนาจของไต้หวันที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น VSCC ITRI กระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร (MOTC) สำนักงานพลังงาน (BOE) และองค์การบริหารการปกป้องสิ่งแวดล้อม (EPA) ความที่เราคุ้นเคยกับระเบียบ VSTD และขั้นตอนการอนุมัติทำให้คุณมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะยังคงมีคุณสมบัติตรงตามการพัฒนาปรับปรุงระเบียบครั้งล่าสุด ช่วยให้คุณสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมลดค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด

ด้วยการรับรองจากองค์กรทั่วโลกกว่า 100 รายการ ทำให้เราสามารถช่วยเร่งความเร็วในการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองให้แก่คุณได้ด้วยการให้บริการระดับโลกหลากหลายรูปแบบควบคู่กันไป เครื่องหมายรับรอง TÜV SÜD อันเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายของเราจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของคุณ เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ของคุณและส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าของคุณ

ขั้นตอนการรับรองแบบตาม VSCC ไต้หวัน

การรับรองแบบยานยนต์ไต้หวันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากและยากที่จะจัดการ โดยกำหนดให้การทดสอบต่าง ๆ ดำเนินการโดยผู้ให้บริการด้านเทคนิคที่ผ่านการรับรองหรือห้องปฏิบัติการแบบเปิดให้เข้าชมได้ซึ่งได้รับอนุญาตจาก MOTC ไต้หวัน ยิ่งไปกว่านั้น การรับรองที่แตกต่างกันสำหรับหมวดหมู่ที่ต่างออกไปก็จำเป็นต้องได้รับการตรวจพิสูจน์โดยรวมด้วย

VSTD Taiwan Vehicle Type Approval Process

บริการรับรองแบบในไต้หวันจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD ผ่านการรับรองจาก VSTD อย่างเต็มรูปแบบและให้บริการตรวจพิสูจน์และทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แก่ OEM และผู้จัดหาอย่างครบวงจร บริการของเรา ได้แก่

  • การจดทะเบียนบริษัทในไต้หวัน
  • การจัดการข้อมูลบริษัทอย่างครบถ้วนในระบบ CTAScSCC ของไต้หวัน
  • การตรวจติดตามองค์กร การควบคุมดูแล และการขยายขนาดด้วยห้องปฏิบัติการแบบเปิดให้เข้าชมได้ในไต้หวัน (การตรวจติดตาม VSCC)
  • การตรวจติดตามองค์กรและการจัดการการทดสอบรับรองการผลิต (COP) สำหรับ OEM และผู้จัดหาที่จดทะเบียนในไต้หวัน เพื่ออัพเดตและเพื่อให้ผ่านการรับรองเบื้องต้น
  • ความช่วยเหลือเพื่อการขอรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
  • การทดสอบตามมาตรฐาน VSTD และการเข้าชมการทดสอบ VSTD
  • ความสนับสนุนในการสร้างรายงานการตรวจสอบในไต้หวันเพื่อการอนุมัติระบบและชิ้นส่วนต่าง ๆ

เพิ่มเติม

Automotive Guide to CCC
เว็บบินาร์

คู่มือยานยนต์เพื่อขอเครื่องหมาย CCC

คำถามยอดนิยม 5 ข้อเกี่ยวกับการรับรองและกระบวนการส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไปยังประเทศจีน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Automotive Guide to INMETRO
เว็บบินาร์

คู่มือยานยนต์สำหรับ INMETRO

คำถามยอดนิยม 5 ข้อ เกี่ยวกับการรับรองและกระบวนการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไปยังบราซิล

เรียนรู้เพิ่มเติม

Emissions and Fuel Efficiency Regulations
ไวท์ เปเปอร์

กฎข้อบังคับด้านการปล่อยมลพิษและคุณภาพเชื้อเพลิง

การปฏิบัติตามข้อกำหนด WLTP และ RDE

อ่านเพิ่มเติม

White paper: ISO 26262 compliance
ไวท์ เปเปอร์

ข้อกำหนด ISO 26262

ดูภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามข้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ