ECE Vehicle Certification TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

บริการรับรองแบบยานยนต์ในสหภาพยุโรป

เข้าสู่ตลาดยุโรปด้วยผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ตรงตามระเบียบทุกประการ

เข้าสู่ตลาดยุโรปด้วยผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ตรงตามระเบียบทุกประการ

ระเบียบด้านยานยนต์ ECE คืออะไร

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป (ECE) มีเป้าหมายที่จะสร้างระบบระเบียบว่าด้วยการออกแบบยานยนต์ที่บังคับใช้ร่วมกัน ยานยนต์ที่เป็นไปตามระเบียบ ECE จะได้รับเครื่องหมาย e-Mark ซึ่งเป็นข้อกำหนดภาคบังคับสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และรถยนต์ทุกประเภทที่จำหน่ายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เมื่อผลิตภัณฑ์ติดเครื่องหมาย e-Mark แล้ว ตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตยานยนต์จะสามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนไปจำหน่ายภายใน EEA ได้อย่างอิสระ

การขอเครื่องหมาย e-Mark ให้แก่ผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไร

เครื่องหมาย e-Mark เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารถยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ของคุณปฏิบัติตามระเบียบสหภาพยุโรป/ECE ที่เกี่ยวข้อง และสามารถจำหน่ายในสหภาพยุโรป รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่ได้ลงนามในระเบียบว่าด้วยยานยนต์ของ ECE ในสหภาพยุโรปกำหนดให้มีการรับรองแบบสำหรับรถยนต์ทั้งคัน รวมถึงระบบและชิ้นส่วนยานยนต์ต่าง ๆ ด้วย

ประโยชน์ของเครื่องหมาย e-Mark มีดังนี้

 • ปฏิบัติตามมาตรฐานสหภาพยุโรปเพื่อรับการรับรอง
 • เข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปและเขตพื้นที่อื่นที่ระเบียบ UN ECE ครอบคลุม
 • ปลดล็อคโอกาสในการเติบโต
 • หลีกเลี่ยงการถูกสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์และสูญเสียรายได้จากยอดขาย

TÜV SÜD คือผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจรเพื่อการเข้าสู่ตลาดยานยนต์ในสหภาพยุโรป

TÜV SÜD คือพันธมิตรระดับโลกเพื่อการนำรถยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ เข้าสู่สหภาพยุโรปด้วยความมั่นใจ ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นของเราให้บริการรับรองแบบและตรวจพิสูจน์ยานยนต์หลากหลายประเภทที่กำหนดไว้ในสหภาพยุโรป เช่น รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก รถบัส จักรยานยนต์ และยานพาหนะดัดแปลงมาจากจักรยานยนต์ รถพ่วง และยานยนต์เพื่อการเกษตรและการป่าไม้ นอกจากนั้น เรายังให้บริการตรวจพิสูจน์สำหรับระบบยานยนต์อย่างครอบคลุม (เช่น การให้ความร้อนหรือระบบกันขโมยรถยนต์) และชิ้นส่วนต่างๆ (เช่น อุปกรณ์คัปปลิ้ง เบรก โคมไฟ และยางล้อรถ) เพื่อให้คุณมีคุณสมบัติตรงตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง และสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านการรับรองด้วยเครื่องหมาย e-Mark

เราให้บริการรับรอง e-Mark อย่างครอบคลุมด้วยความสนับสนุนจากเครือข่ายศูนย์การทดสอบและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ ตามระเบียบขอบข่ายงานของสหภาพยุโรป ดังนี้

 • ระเบียบ (สหภาพยุโรป) 2018/858 (กฎระเบียบ 2007/46/EC เดิม)
 • ระเบียบ (สหภาพยุโรป) 167/2013
 • ระเบียบ (สหภาพยุโรป) 168/2013

สำหรับเครื่องจักรกลที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่ไม่เข้าข่ายหมวดหมู่ยานพาหนะที่กล่าวมา เราสามารถให้การทดสอบรับรองแบบในประเทศเยอรมนีได้ด้วยการแต่งตั้งจากรัฐบาลเยอรมนี นอกจากนั้นยังได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้ให้การรับรองแบบในเยอรมนีอย่าง “Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)” ให้ทำการทดสอบรับรองการผลิต (CoP) การทดสอบและตรวจสอบระยะห่างอีกด้วย ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตที่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรป

ขั้นตอนขอรับรองเครื่องหมาย e-Mark

การที่จะได้รับเครื่องหมาย e-Mark นั้น จำเป็นต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยการประเมินศูนย์ทดสอบอย่างละเอียด การรับรองแบบสำหรับ EU/ECE เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ดังนั้น การใช้บริการจากทีมฝ่ายเทคนิคอิสระภายนอกจึงสามารถให้ความช่วยเหลือได้ในทุกขั้นตอน ให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอน เมื่อจัดทำเอกสารทางเทคนิคและรายงานการทดสอบทั้งหมดเสร็จสิ้นและผ่านการตรวจทดสอบรับรองการผลิตแล้ว ผู้ขออนุญาตจะได้รับใบรับรองแบบ จากนั้น ผู้ผลิตจะสามารถติดเครื่องหมายการรับรองแบบลงบนชิ้นส่วนที่ผ่านการรับรองและออกใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (CoC) ให้แก่ยานพาหนะที่ใช้ชิ้นส่วนดังกล่าวได้

ขั้นตอนการรับรองแบบตามระเบียบสหภาพยุโรป

ECE Graphic

บริการรับรองแบบในสหภาพยุโรปจาก TÜV SÜD

บริการรับรอง EU/ECE ของเราเป็นการให้การสนับสนุนแก่ผู้ผลิตตลอดทั้งขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ ได้แก่

 • การอ้างอิงโปรเจกต์การตรวจพิสูจน์
 • การให้คำแนะนำเพื่อเส้นทางการอนุมัติการทดสอบที่เหมาะสมที่สุด (ในกรณีที่มีทางเลือกหลากหลาย)
 • การเลือกตัวอย่างส่งทดสอบ
 • การจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านบทบัญญัติและ/หรือข้อมูลอัพเดตการอนุมัติที่จำเป็น

เพื่อลดระยะเวลาและเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดในการลงทุน TÜV SÜD จึงให้บริการจัดการระเบียบที่หลากหลาย โดยทางเราจะช่วยชี้ให้เห็นถึงข้อกำหนดของระเบียบฉบับต่างๆ ที่มีความทับซ้อนกันหรือมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คุณขอรับรองได้อย่างหลากหลายในโปรเจกต์เดียวกัน

เพิ่มเติม

Automotive Guide to CCC
เว็บบินาร์

คู่มือยานยนต์เพื่อขอเครื่องหมาย CCC

คำถามยอดนิยม 5 ข้อเกี่ยวกับการรับรองและกระบวนการส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไปยังประเทศจีน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Automated driving requires international regulations
ไวท์ เปเปอร์

Automated driving requires international regulations

A look at the current state of developments

Learn More

White paper: ISO 26262 compliance
ไวท์ เปเปอร์

ข้อกำหนด ISO 26262

ดูภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามข้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ