consumer products

ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคตามมาตรฐานสากล

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคด้วยบริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์จาก TÜV SÜD

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคือกุญแจสำคัญเมื่อคุณเป็นผู้ผลิตหรือค้าปลีกผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน และการสร้างความเชื่อมั่นเริ่มต้นได้ด้วยการทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของแบรนด์ของคุณ ซึ่งจะเป็นจุดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างโดดเด่นอย่างแท้จริงในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันแต่สินค้าต่างๆ กลับขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัว

องค์กรชั้นนำจำนวนมากเลือกทำงานร่วมกับพันธมิตรที่ใช้วิธีดำเนินการแบบองค์รวมในด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบไปจนถึงการส่งมอบ พันธมิตรที่มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานกับแบรนด์ชื่อดังระดับโลกหลากหลายแบรนด์ พันธมิตรที่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในสังกัดให้คุณได้ทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดโดยไม่ต้องยอมสละความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยความเชี่ยวชาญมากกว่า 150 ปีในด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ พร้อมด้วยประสบการณ์ในธุรกิจความปลอดภัยและคุณภาพอันยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ ทำให้ TÜV SÜD เป็นพันธมิตรที่คุณไว้วางใจได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ