เพิ่มปริมาณน้ำสะอาดพร้อมรักษ์โลก

มีการคาดการณ์ว่า ในปีพ.ศ. 2573 ความต้องการใช้น้ำจะเกินกำลังการผลิตถึง 40% ความต้องการน้ำและต้นทุนที่มากขึ้น พร้อมการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้โรงบำบัดน้ำเสียต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและความยั่งยืนของโรงงาน การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ การเลือกวิธีบำบัดน้ำเสียต้องพิจารณาประเภทสารปนเปื้อนประกอบด้วยเพื่อให้การบำบัดได้ประสิทธิภาพสูงสุด และการนำน้ำที่บำบัดแล้วมาใช้ยังมีกฎระเบียบควบคุมอีกขั้น

แม้ว่า ทูฟ ซูด ประเทศไทยจะยังไม่เปิดให้บริการในด้านนี้ แต่เราสามารถให้บริการได้จากสาขาอื่น ๆ ในอาเซียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ