เกี่ยวกับ TÜV SÜD

การเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลได้ปฏิวัติทุกแง่มุมในชีวิตของเรา ทั้งวิถีชีวิต วิธีการทำงาน และการพักผ่อน ตลอดช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ TÜV SÜD ได้พยายามเพิ่มคุณค่าให้แก่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี ให้นำมาซึ่งความก้าวหน้า ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น รากฐานแห่งความมุ่งมั่นนี้อยู่ในคำยืนยันใหม่ของเราที่ว่า "เพิ่มคุณค่า สรรค์สร้างความเชื่อมั่น"

TÜV SÜD ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ ในการตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน กว่า 150 ปีที่ผ่านมา เราได้เพิ่มคุณค่าให้แก่พันธมิตรและลูกค้าของเรา ด้วยขีดความสามารถที่ครอบคลุมทั้งในด้านการทดสอบ การรับรอง การตรวจสอบ และบริการในด้านการให้คำปรึกษา เราได้ช่วยให้สังคมและธุรกิจก้าวไปข้างหน้า โดยยืนหยัดในความตั้งใจของเรา ที่จะปกป้องผู้คน สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน จากความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี

ในวันนี้ เรามีพนักงานมากกว่า 24,500 คนที่กระจายตัวอยู่นับพันแห่ง ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราทุ่มเทให้กับเทคโนโลยี และมีความสำเร็จของธุรกิจของท่านเป็นแรงบันดาลใจ เราและลูกค้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ความเชื่อที่ว่า เทคโนโลยีควรจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น และเราจะก้าวไปด้วยกัน เพื่อมองไปข้างหน้า และใช้ประโยชน์จากพัฒนาการทางเทคโนโลยี

เราไม่เพียงยึดมั่นในกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนด แต่เราสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเชื่อมั่น ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกดิจิทัล เพื่อรังสรรค์อนาคตที่ปลอดภัยและยั่งยืนกว่า

 

Our sustainability commitment

Find out more
Vision and Mission
อ่านเพิ่มเติม
Leadership
อ่านเพิ่มเติม
History
อ่านเพิ่มเติม
Our brand
อ่านเพิ่มเติม
Code of Ethics
อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ