weathering test

ห้องทดสอบ

SWI – Salt Water Immersion Test Room

การทดสอบการกัดกร่อนด้วยน้ำเค็ม และดูรอยรั่วของชิ้นงาน

IPX – IP Test Room

การทดสอบน้ำ

CAC – CAC Test Room

การทดสอบการทดของวัสดุที่มีอุณภูมิสูง

Small Chambers

ห้องทดสอบสภาวะอากาศต่างๆตั้งแต่ อุณภูมิติดลบ (-40 องศา) จนถึงอุณหภูมิบวก (+120 องศา) รวมถึงการทดสอบค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)


ทำไมจึงต้องเลือก TÜV SÜD

 • ประสบการณ์กว่า 10 ปี และเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วโลก
  ได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์ในแต่ละประเทศของเรา และการเข้าถึงเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วอเมริกาเหนือ เยอรมนี และเอเชีย สำหรับการทดสอบยานยนต์ แบตเตอรี่ ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบไร้สาย รวมถึงการทดสอบในการจำลองสภาวะแวดล้อมต่างๆ
 • การทดสอบแบตเตอรี่
  ด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ 9 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ เยอรมนี และเอเชีย รวมถึงประเทศไทย เราสามารถช่วยสนับสนุนคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม และข้อกำหนดของผู้ผลิต ในทุกระดับ - ไฟฟ้า เคมี การกัดกร่อน การทดสอบทางกล และการจำลองสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมที่กล่าวถึงด้านล่าง
 • โซลูชันแบบ 360°
  รับรองความปลอดภัย ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ตั้งแต่ชิ้นส่วนต่างๆและระบบของยานยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงแบตเตอรี่และโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จ
 • การเข้าถึงตลาดโลก
  ร่วมกับเราเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยการทดสอบและรับการรับรองในระดับประเทศและระดับโลก สำหรับการเข้าตลาดต่างๆ ซึ่งเรามอบบริการผ่านการทดสอบและรับรองในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (DIN EN ISO / IEC 17025) เพิ่มความมั่นใจไปกับเรา ด้วยการทดสอบเพื่อรับการรับรองภายใต้มาตรฐาน ECE-R100.02 และมาตรฐานสากลอื่นๆ ของประเภทรถยนต์ ระบบ และชิ้นส่วนทั้งหมด
 • เหตุการณ์สำคัญร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
 • ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) ได้ยกระดับความเชี่ยวชาญของเราในการทดสอบและรับรองแบตเตอรี่ ความปลอดภัยในการใช้งาน และความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพื่อให้บริการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ทั่วโลกพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
 • ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมผ่านโครงการนำร่องกับ Microvast GmbH ซึ่งเราได้มีโอกาสพัฒนาแนวทางที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและความยั่งยืน ครอบคลุมวงจรผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในการผลิตแบตเตอรี่ ทีมงานของเราได้ระบุตัวชี้วัดต่างและมีโอกาสในการปรับปรุงระบบเพื่อความยั่งยืนผ่านการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยใช้ SDGs เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
 • ความร่วมมือของเรากับ Italvolt ที่ Gigafactory ในอิตาลี โดยเราได้รับโอกาสในการให้คำปรึกษาทางเทคนิค เช่น การตรวจสอบการออกแบบ การประเมินความเสี่ยง หรือบริการป้องกันอัคคีภัย พร้อมกับโซลูชันการทดสอบต่างๆ รวมถึงการทดสอบแบตเตอรี่ EMC หรือความปลอดภัยในการใช้งาน บริการตรวจสอบ และบริการออกใบรับรอง เช่น TISAX IATF 16949 และอื่น

มาตรฐานที่เราทดสอบ

 • ISO 20653

 

 • การรับรอง

  ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของ TÜV SÜD ได้รับการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานอันเข้มงวดของ ISO 17025 แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการขยายบริการสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย และจากประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

 

ติดต่อเรา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการฝึกอบรม การทดสอบ และการรับรอง โปรดเขียนอีเมลหาเรา:
อีเมล: [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ