ช่องทางสู่ความไว้ใจของ TÜV SÜD

ช่องทางสำหรับรายงานการทำผิดกฎข้อบังคับและประมวลจริยธรรม

ช่องทางสำหรับรายงานการทำผิดกฎข้อบังคับและประมวลจริยธรรม

ระบบแจ้งเบาะแสการปฏิบัติผิดกฎระเบียบ 

เพื่อให้สามารถรับรู้เกี่ยวกับการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนด เรามีช่องทางการรายงานการปฏิบัติผิดข้อกำหนด “ช่องทางสู่ความไว้ใจของ TÜV SÜD” เพื่อให้บุคคลภายในและภายนอกแจ้งเบาะแส ช่องทางสู่ความใว้ใจของ TÜV SÜD Trust เป็นช่องทางที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งพนักงานของ TÜV SÜD และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถใช้เพื่อแจ้งความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งแบบเป็นความลับ หรือโดยการไม่ออกนาม

นอกจากนี้ ยังสามารถรายงานการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นได้โดยตรงผ่านคณะกรรมการบริหาร หรือผ่านผู้จัดการไปยังฝ่ายควบคุมกฎระเบียบ พนักงานที่รายงานการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ TÜV SÜD จะได้รับการคุ้มครองจากการคว่ำบาตรทุกรูปแบบเมื่อเป็นการรายงานโดยสุจริต ดังนั้น ใครก็ตามที่รายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นอย่างสุจริต จะไม่เสียเปรียบไม่ว่างในทางใดทางหนึ่งที่ TÜV SÜD โปรดทราบว่าการรายงานข้อมูลเท็จเป็นการกระทำผิดกฏหมายในหลายประเทศ

ระบบแจ้งเบาะแสการปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ช่องทางสู่ความไว้ใจของ TÜV SÜD มอบความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการรายงานการละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยรองรับได้หลากหลายภาษาและสามารถแจ้งได้โดยไม่ออกนาม พนักงานและผู้บริหาร รวมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สามารถใช้ ช่องทางนี้ได้ ช่องทางสู่ความไว้ใจของ TÜV SÜD นั้นบริหารจัดการโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในรายงานจะถูกเก็บรักษาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในเยอรมนี เนื้อหาที่รายงานทั้งหมดได้รับการจัดการโดย TÜV SÜD เท่านั้น
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผู้แจ้งเบาะแสมีอยู่ในหน้าหลักของ ช่องทางสู่ความไว้ใจของ TÜV SÜD และอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย: https://www.bkms-system.com/tuvsud-e

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ