TÜV SÜD Zaupni kanal

Sistem za prijavo kršitev

Sistem za prijavo kršitev

Sistem za prijavo kršitev


Za pridobitev informacij o kakršnih koli kršitvah skladnosti, ponujamo kanal za poročanje o skladnosti »TÜV SÜD Trust Channel«, da morebitne kršitve lahko prijavijo notranje in zunanje strani. "TÜV SÜD Trust Channel" je zaščiten kanal, ki ga zaposleni TÜV SÜD in zunanje zainteresirane strani lahko uporabljajo za zaupno in po želji tudi anonimno prijavo možnih kršitev.


Poleg tega je mogoče morebitno nepravilno ravnanje prijaviti organizaciji za skladnost, tudi neposredno preko upravnega odbora ali preko menedžerjev. Zaposleni, ki prijavijo kršitve skladnosti v podjetju TÜV SÜD, so zaščiteni pred kakršnimi koli sankcijami, če so prijave podane v dobri veri. Tako vsak, ki v dobri veri prijavi morebitne kršitve, pri podjetju TÜV SÜD nikakor ne sme biti prikrajšan. Prosimo upoštevajte dejstvo, da je namerno poročanje lažnih informacij v mnogih državah prepovedano z zakonom.

Sistem za ugotavljanje skladnosti "TÜV SÜD Trust Channel" vsem zaposlenim in zunanjim zainteresiranim stranem omogoča varen mehanizem za poročanje o kršitvah skladnosti na večjezičen in anonimen način. Sistem "TÜV SÜD Trust Channel" lahko uporabljajo zaposleni in vodstvo ter kupci, dobavitelji in druge zainteresirane strani. Sistem "TÜV SÜD Trust Channel" upravlja neodvisni ponudnik. Vsi podatki, navedeni v poročilu, se hranijo na varnih strežnikih v Nemčiji. Vso prijavljeno vsebino obdeluje izključno TÜV SÜD.
 
Več informacij o prijavah žvižgačev je na voljo na domači strani kanala "TÜV SÜD Trust Channel" na varnem strežniku: https://www.bkms-system.com/tuvsud-e

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo