Training

Usposabljanja

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

PLAN USPOSABLJANJ – JANUAR DO DECEMBER 2024

 

JANUAR

     10.01.2024         PSCR Usposabljanje "Predstavnik za varnost in skladnost proizvoda"

FEBRUAR

12.02.2024

13.02.2024

ISO 9001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 – lokacija Zagreb, Hrvaška

20.02.2024

21.02.2024

ISO 9001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015

22.02.2024

VDA 6.3

Usposabljanju za notranje presojevalce po metodi VDA 6.3 – presoja procesa

23.02.2024

VDA 6.5

Usposabljanju za notranje presojevalce po metodi VDA 6.5 – presoja proizvoda

27.02.2024

28.02.2024

ISO 14001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015

MAREC

06.03.2024

07.03.2024

FMEA

Usposabljanje metode FMEA:2019 - Analiza potencialnih napak in posledic procesa (PFMEA) in konstrukcije (DFMEA) v povezavi z referenčno knjigo AIAG&VDA FMEA, 1. izdaja 2019

14.03.2024

15.03.2024

ISO 45001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001:2018

26.03.2024  VDA 6.3 Usposabljanju za notranje presojevalce po metodi VDA 6.3 – presoja procesa

27.03.2024

28.03.2024

ISO 9001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015

APRIL

03.04.2024

04.04.2024

ISO 14001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015

08.04.2024

SPC / MSA

Usposabljanje metode SPC – Statistično obvladovanje proizvodnega procesa in metode MSA – Analiza merilnih sistemov

23.04.2024
ISO 9001 Seznanitev s standardom sistemov vodenja kakovosti ISO 9001:2015

24.04.2024

25.04.2024

ISO 9001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015

MAJ

08.05.2024
ISO 14001
Seznanitev s standardom sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

21.05.2024

22.05.2024

IATF

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovost v avtomobilski industriji po standardu IATF 16949:2016

29.05.2024

30.05.2024

ISO 9001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015

JUNIJ

04.06.2024

VDA 6.3

VDA 6.5

Seznanitev z metodo VDA 6.3 - presoja procesa in VDA 6.5 - presoja proizvoda
 05.06.2024  Osnovna orodja vodenja Seznanitev z osnovnimi orodji vodenja v avtomobilski industriji (Core tools): FMEA, CP, APQP, PPAP, SPC, MSA

06.06.2024

APQP/PPAP

Usposabljanje metode APQP - Napredno načrtovanje kakovosti izdelka in PPAP - Odobritev izdelkov in procesov

11.06.2024

12.06.2024

IATF

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji po standardu IATF 16949: 2016 - Webinar (-10 %)

 13.06.2024 IATF  Seznanitev s standardom sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949: 2016 

18.06.2024

19.06.2024

ISO 14001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015

26.06.2024 27.06.2024 ISO 9001 Usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015

SEPTEMBER

05.09.2024

06.09.2024

ISO 14001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015

09.09.2024

SPC / MSA

Usposabljanje metode SPC – Statistično obvladovanje proizvodnega procesa in metode MSA – Analiza merilnih sistemov

25.09.2024

26.09.2024

ISO 9001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015

OKTOBER

09.10.2024

10.10.2024

ISO 45001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001:2018

16.10.2024

17.10.2024

ISO 9001

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015

23.10.2024

24.10.2024

FMEA

Usposabljanje metode FMEA:2019 - Analiza potencialnih napak in posledic procesa (PFMEA) in konstrukcije (DFMEA) v povezavi z referenčno knjigo AIAG&VDA FMEA, 1. izdaja 2019

NOVEMBER

04.11.2024

APQP/PPAP

Usposabljanje metode APQP - Napredno načrtovanje kakovosti izdelka in PPAP - Odobritev izdelkov in procesov

14.11.2024

15.11.2024

ISO 14001

Usposabljanje sistemov vodenja ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015

20.11.2024

21.11.2024

ISO 9001

Usposabljanje sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015

27.11.2024

VDA 6.3

Usposabljanju za notranje presojevalce po metodi VDA 6.3 – presoja procesa

28.11.2024

VDA 6.5

Usposabljanju za notranje presojevalce po metodi VDA 6.5 - presoja proizvoda

DECEMBER

02.12.2024

03.12.2024

IATF

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovost v avtomobilski industriji po standardu IATF 16949:2016

11.12.2024

12.12.2024

ISO 19011

Usposabljanje standarda smernic za presojanje sistemov vodenja ISO 19011:2018 za notranje presojevalce

USPOSABLJANJA NA DALJAVO PREKO SPLETA

Zavedamo se, da posledice epidemije koronavirusa in ukrepi za njeno zajezitev močno negativno vplivajo na aktivnosti v slovenskem in svetovnem gospodarstvu, zato smo za Vas pripravili prilagojena usposabljanja, ki se jih lahko udeležite v živo na daljavo preko spleta.

V ta namen smo za vas pripravili obstoječe programe usposabljanj v E-obliki za posameznike in usposabljanja za zaključene skupine v organizacijah.

Za več informacij smo vam na razpolago na telefonski številki +386 51 424 734, na elektronskem naslovu  oziroma lahko za prijavo na usposabljanje izpolnite elektronsko prijavnico Prijava na usposabljanje.

 

USPOSABLJANJE LJUDI – RAZVIJANJE PRIHODNOSTI

TÜV SÜD pomaga ljudem in organizacijam poslovno delovanje pripeljati k ravnem odličnosti. Ponujamo vam učinkovita usposabljanja, ki podpirajo rast posameznikov in organizacij, bodisi na enem od naših javnih programov usposabljanj, ali na za vas prilagojenih notranjih usposabljanj.

S širokim razponom programov usposabljanj, certificiranimi kvalifikacijami in pripadajočimi svetovalnimi storitvami po vsem svetu zadovoljujemo širok nabor panog: od varstva pri delu, sistemov vodenja in tehničnih veščin, programov usposabljanja na visoki ravni za izvršne kadre. Vsako od teh usposabljanj prispeva oprijemljivo ekonomsko vrednost, kar pomeni, da vaša naložba v ljudi prinaša povečano učinkovitost vašega poslovanja.

 

PODROČJA USPOSABLJANJ

How can professional training support your organisation?

Having highly qualified, well-trained personnel is vital to the success of any business or organisation. Empowering your people with the knowledge they need to fulfil their roles confidently and effectively not only boosts employee performance but also increases individual and corporate productivity. And of course, by investing in professional training, organisations ensure that they fulfil any legal requirements to have certified personnel in key roles.

Naturally, professional training helps employees improve and broaden their knowledge, skills, and qualifications. By offering professional training courses, you prove your commitment to your employee’s personal development, show them a pathway to career progression within the company and retain staff more easily.

 

Why choose TÜV SÜD as your professional training partner?

TÜV SÜD offers a wide range of professional training courses, including synchronous training courses such as instructor led training and virtual instructor led training (VILT) as well as asynchronous trainings such as e-learnings, webinars, and learning platforms, covering a wide range of topics from work safety to quality management as well as high-level management programs and Master programs.

Our flexible approach to training means you can benefit from individual, or group courses delivered in your local language, at a time that suits you, in person or online. All courses are led by specialist instructors with years of first-hand, practical experience.

If you are looking for more bespoke training that is relevant to your industry, TÜV SÜD can call on a pool of specialist experts across a range of highly technical sectors: from automotive and medical to environment and energy. They deliver high-level, industry-specific training courses that are certain to meet the needs of your organisation.

 

Specialist TÜV SÜD training courses

TÜV SÜD offers a range of professional training courses reflecting the sectors and topics in which our expertise lies:

 

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo