Poročila presoj sistemov vodenja kakovosti

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

Dodajte vrednost s portfeljem naših storitev

POROČILA PRESOJ SISTEMOV VODENJA KAKOVOSTI

NAMEN USPOSABLJANJA:

Udeleženci bodo pridobili dodatna znanja iz standarda za presojanje sistemov vodenja ISO 19011:2018 s poudarkom na primerih izvajanja notranjih presoj iz prakse, predvsem na pravilnem prepoznavanju neskladnosti, pravilnem zapisu neskladnosti (terminologija, način) in kako te neskladnosti posredovati presojancem, da jih bodo ti razumeli. 

 

VSEBINA:

  • Izvajanje notranjih presoj po standardu ISO 19011:2018
  • Metode izvajanja notranjih presoj - CAPD metoda
  • Diskusija praktičnih primerov notranjih presoj
  • Zapis ugotovitev iz notranjih presoj
  • Povezava ugotovitev z zahtevami točk standarda
  • Zapisi dokazil iz presoje v povezavi z ugotovitvami
  • Določitev vrst ugotovitev
  • Iskanje vzrokov neskladnosti
  • Opredelitev korekcij in korektivnih ukrepov

 

CILJNA SKUPINA:

Lastniki procesov, notranji presojevalci sistema vodenja kakovosti, predstavniki vodstva za sisteme vodenja

 

TRAJANJE:

1 dan, od 09:00 do 16:00

 

KOTIZACIJA:

250,00 EUR (brez DDV)

V ceno usposabljanja je vključena organizacija usposabljanja, prigrizki in osvežilni napitki v odmoru in gradivo, ki ga bomo razdelili pred izvedbo usposabljanja.

V primeru, da iz podjetja prijavite štiri ali več udeležencev na posamezno usposabljanje, lahko uveljavljate 20% popust.

Plačilo lahko izvedete osem dni po prejemu računa, ki vam ga bomo izstavili po izvedenem usposabljanju. Skrajni rok za morebitne vaše odjave je tri delovne dni pred pričetkom usposabljanja.

Pravico do spremembe termina ali odpovedi usposabljanja si pridržujemo tudi mi, o čemer vas bomo obvestili tri dni pred načrtovanim terminom.

 

Hitra in enostavna prijava s klikom na ta gumb!

 

KONTAKTNA OSEBA:

Milan Vačovnik, vodja usposabljanj

Telefon: 051 424 734

E-mail: 

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo