Inspecting building plans

Razmjena iskustva na području integriranih sustava prema ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

SVRHA SEMINARA

U okviru seminara razmijenit ćemo iskustva iz područja upravljanja prema ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2017 i na taj način osigurati da provedba internih audita bude temeljitija i učinkovitija.

SADRŽAJ

- Procesni pristup
- Metode procjene rizika i mogućnosti
- Smjernice za auditiranje ISO 19011:2011, postupak internog audita
- Praktični primjeri

CILJI


U okviru seminara sudionici će utvrditi kompetencije za pripremu i provedbu internih audita prema zahtjevima norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.


CIJENA JEDNODNEVNOG SEMINARA PO OSOBI

1.200,00 HRK (plus PDV)

U cijenu seminara uključena je organizacija, ručak, osvježavajući napitci i materijali. Materijale šaljemo e-mailom prije datuma seminara.

Za više od 3 polaznika iz istog poduzeća omogućujemo popust od 15%.

Plaćanje se provodi po ponudi sedam dana prije datuma održavanja seminara što je ujedno i krajnji rok za otkazivanje sudjelovanja. Pravo na promjenu termina ili otkazivanje seminara također pridržava TÜV SÜD Sava d.o.o. o čemu ćemo vas pravovremeno informirati.

U slučaju manjeg broja polaznika, postoji mogućnost organizacije in-house seminara. Cijena seminara će se u tom slučaju korigirati kao i u slučaju organizacije on-line seminara.

PRIJAVA NA SEMINAR

Prijavnicu za seminar možete preuzeti na ovoj poveznici. Popunjenu prijavnicu molimo pošaljite na dolje navedenu e-mail adresu najkasnije 10 dana prije seminara.

 

KONTAKTNA OSOBA

Ivana Lapat, voditelj ureda

Telefon: 040 31 31 61 ili 098 344 537

E-mail: [email protected]

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo